Sijainti: Pääsivu / Rantarakentamista lisäävä Sipoon rakennusjärjestys oikeuteen

Rantarakentamista lisäävä Sipoon rakennusjärjestys oikeuteen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on hakenut Sipoon rakennusjärjestykseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Uusi rakennusjärjestys lisäisi rantarakentamista voimakkaasti vaikka muutosten ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu.

 

Rakennusjärjestyksessä pitää lain mukaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

 

Piiri katsoo, että Sipoon uusi rakennusjärjestys rikkoo näitä tavoitteita lisätessään voimakkaasti rantarakentamista.

 

Uusi rakennusjärjestys sallisi muun muassa rakentaa sivuasuntoja rannoillekin, mikä lisäisi rantarakentamisoikeutta merkittävästi. Lisäksi voitaisiin rakentaa entistä isompia loma-asuntoja. Rakentamista sallittaisiin myös entistä lähemmäksi rantaa, aikaisempaa pienemmille tonteille ja jopa alle 2 hehtaarin pikkusaariin.

 

Vakavaa on myös, että näitä rantarakentamisen lisäämisen vaikutuksia ei ole arvioitu. Paineita tulisi piirin mukaan muun muassa maisemaan, vesiin ja muuhun ympäristöön, kunnallistekniikan ja muun infrastruktuurin tarpeeseen yms.

 

Asia on piirille normaalia laillisuusvalvontaa. Se tekee muutoksenhakuja vain harvoin ja harkiten: nyt sillä on menossa vain kuusi valitusta. Sipoon rakennusjärjestys on kuitenkin yhtä kuntaa merkittävämpi asia. Nyt punnitaan kuinka pitkälle rakennusjärjestys voi mennä – jopa kaavoituksen tontille. Näistä syistä rakennusjärjestyksen laillisuudesta on hyvä saada tuomioistuimen linjaus.

Lue lisää valituskirjelmästä.

TAPANI VEISTOLA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin verkkouutinen 3.2.2018