Sijainti: Pääsivu / Metsävuosi 2018

Metsävuosi 2018

Luonnonsuojeluliitto juhlii 80-vuotista taivaltaan 25.8. Turussa. Vuoden teema on metsien suojelu. Uudenmaan piiri tekee työtä metsien puolesta mm. suojelualoittein, luontoselvityksin, järjestämällä koulutusta ja auttamalla paikallisyhdistyksiä metsiensuojelussa. Tule mukaan!

 

Vuosi 2018 on Suomen luonnonsuojeluliitossa metsiensuojelun vuosi

Uudenmaan piirissä panostetaan ennen kaikkea yhteisöjen, kuten kuntien ja seurakuntien omistamien metsien saamiseen suojeluun. Seuraamme paikallistoimijoidemme kanssa mm. kuntien metsänhoitoa.

Osallistumme myös ympäristöjärjestöjen yhteiseen kansalaisaloitteeseen: Avohakkuut historiaan!

Tavoitteena kampanjassa on valtion metsien hoito ilman avohakkuita.

 

Mitä me teemme:

 

- Julkaisimme piirin metsätavoitteet 7.5.2018 (linkissä perusteluineen). 

1. Uudenmaan metsiä on hoidettava kestävästi ja moniarvoisesti.

2. Metsiä on suojeltava hiilivarastona ja -nieluna.

3. Kaikkien omistajaryhmien, erityisesti kuntien ja valtion, on lisättävä metsien suojelua.

4. Uudenmaan metsien hakkuumääriä ei voi kestävästi lisätä.

5. Talousmetsien hoidossa on tarjottava vaihtoehtoja avohakkuille.

6. Kuntien on otettava metsien käsittelyssään huomioon luontoarvot, maisema, virkistyskäyttö ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet.

7. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt tulee turvata lain edellyttämällä tavalla.

8. Suometsien ojituksista ja avohakkuista tulee luonto-, ilmasto- ja vesiensuojelusyistä luopua.

9. Kaavoituksella on turvattava laajat metsäalueet, tärkeät ekologiset yhteydet, muut luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävät metsät, kuten pääkaupunkiseudun Viherkehä.

10. Päivittäiseen käyttöön sopivia virkistysmetsiä tulee olla kävelymatkan päässä.

 Metsäteesit-esite ladattavissa tästä.

- Seuraamme kuntien metsäsuunnitelmien valmistelua ja toteutusta pyrkien vaikuttamaan niihin.

- Vaikutamme erityisesti maakunta- ja yleiskaavoihin. Kuuntele tästä luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savolan haastattelu Keskupuistossa (haastattelu on tehty ennen HHaO:n ratkaisua Helsingin yleiskaavasta).

- Seuraamme erilaisia metsiin vaikuttavia hankkeita. Uudellamaalla pilataan metsiä milloin puistometsänhoidon, milloin lentokenttien tekemisellä.

- Teemme aloitteita kohteiden saamiseksi suojeluun, selvityksiä arvokkaista kohteista ja osallistumme metsien hoidon suunnitteluun. Lisäksi pyritään tuomaan esille kaikille metsiä omistaville tahoille jatkuvan kasvatuksen etuja. Perinteinen avohakkuu-metsänhoito ei ota huomioon tarpeeksi metsissä esiintyviä uhanalaisia lajeja.

TULE MUKAAN PUOLUSTAMAAN LÄHIMETSIÄ!

 

  • Ota yhteyttä uusimaa(a)sll.fi 
  • Lahjoita metsiensuojelutyöhömme - katso ohjeet linkistä: Lahjoita!

Rahankeräyslupa: 17.11.2017 - 30.9.2019 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta    RA/2017/1184, myönnetty: 17.11.2017.

 

KATSO PIIRIN METSÄAIHEISIA VIDEOITA:

Lisää videoita sivulla: https://www.sll.fi/uusimaa/videot

 

Lasten linnunpönttötalkoot Vantaalla (6.5.2018)

Ilvesvuoren metsä Nurmijärvellä vaarassa (3.5.2018)

Hyvinkään Sveitsinpuistoon kerrostalolähiö? (20.4.2018)

Mäntsälän Hirvihaaran lentokenttähanke (9.4.2018)

Raaseporin Pohjan metsänhakkuut (14.2.2018)

POKE uhkaa Espoon arvokkaita metsiä (2.3.2018)

Keskuspuiston uhat  (23.1.2018)

Ei näin (11.1.2018)

 

 

Menneet tapahtumat:

Metsäpäivä 9.6. Torpalla

  • Piirin metsätapahtumaa vietettiin la 9.6. Talosaaren Torpalla  
  • Kurssilla opittiin, miltä näyttää suojelumetsä (Luonto-Liiton metsäryhmän opastamana), kiikaroitiin lintuja ja kierettiin elämysmetsäreittiä lasten kanssa. Soppaa ja kahviakin oli tarjolla ja tikkupullaa takassa paistettuna
  • Vaellus ohjatusti Vuosaaresta Torpalle. Anna Reittioppaaseen osoitteeksi Talosaarentie 280.

 

 

Lumoava luontometropoli
- Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!

Seminaari järjestettiin 21.5. Tieteiden talolla.

  • Linkin takana esitykset ja videoita
  • Järjestäjinä olivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Metsäkurssit

 

 

Haluatko ensi kerralla mukaan?

Laita meille sähköpostia: uusimaa (at) sll.fi   ja pyydä päästä sähköpostilistalle.