Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Valmisteilla olevia lausuntoja

Valmisteilla olevia lausuntoja

 

HHAO Vastaselitys Espoon Tiistinlaakson asemakaavaa koskevasta liito-oravan poikkeusluvasta (Espyyn kanssa) 30.10.

HHAO Vastaselitys Espoon Ruukinrannan lahokaviosammalesiintymää koskevasta poikkeusluvasta 30.10.

Uusimaa 2050 -maakuntakaava 30.11. (piirillä lausunnonantajan aika, joka on pidempi kuin tavallisilla osallisilla)

TULOSSA OLEVIA LAUSUNTOJA

Östersundomin yhteisen yleiskaavan valitusaika: marras-joulukuu

Kanta-Hämeen maakuntakaavan ehdotusvaiheen nähtävilläolo on vuoden 2018 lopulla tai vuoden 2019 alkupuolella (sekä päätös vuonna 2019)


TULOSSA OLEVIA VASTASELITYKSIÄ

HHAO Muutoksenhaku Inkoon ja Raaeporin alueelle annetusta suden tappoluvasta (valitus jätetty 5.7.2018)

HHAO Valitus Östersundomin vaihemaakuntakaavasta valitus (jätetty 21.7.2018)


TULOSSA OLEVIA JATKOVALITUSHARKINTOJA

Vantaa Energia turvetta sivupolttoaineena polttavan kattilan ympäristöluvasta yhdessä Maan Ystävien kanssa 22.9.2017, vastaselitys annettu 22.1.2018
Sipoon rakennusjärjestys 24.1.2018 - vastaselitys annettu huhtikuussa 2018

Muutoksenhaku Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 30.6.2017, vastaselitys 28.9.2017


ILMAN MÄÄRÄPÄIVÄÄ OLEVIA OMIA ALOITTEITA

Fortum ja Inkoo Aloite Inkoon Bruksträskin järveen liittyvän säännöstelypadon purkamisesta tai kalatiestä

YM Kirjelmä luontotyyppisuojelusta  (Keijo & Jyri)

ELY ja Loviisan kaupunki Isnäsin sataman romulaivojen poistaminen (TVe)

ALOITE Ilmailulain muuttamiseksi lentokenttien säädösten järkeistämiseksi

Voit lähettää kommentteja ja ideoita piirin toimistoon: uusimaa(at)sll.fi.

   

   Euroopan komission kuulemiset

   • Uudenmaan piiri kommentoi voimavarojen mukaan myös ympäristöön liittyviä komission kuulemisia
   • Niihin voi useimmiten antaa mielipiteitä kuka tahansa yksityinenkin!
   • Jos Sinulla on ajatuksia näihin, ota yhteyttä tapani.veistola (at) sll.fi

    

   Piiri seuraa lupia, kaavoja ym. päätöksiä 

   • yvat ja valtion luvat (isot hankkeet) tutkitaan noin kahden viikon välein ja jos tarpeen, lausutaan tai valitetaan (AVI, ELY, Metsähallitus, Sumen riistakeskus, TUKES)
   • maakuntakaavat (varsinkin Uusimaa, Häme, Päijät-Häme)

   Kuntien luvat ja kaavat ovat paikallisyhdistysten päävastuulla.

    Jos huomaat jonkun asian, johon piirin pitäisi puuttua, ota yhteyttä   uusimaa (at) sll.fi

     Menossa olevia lakihankkeita