Sijainti: Pääsivu / Tapahtumat

Kevään 2018 tapahtumia / Evenemang på våren 2018

tekijä: Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys Viimeisin muutos 13.03.2017 19:59 Historia


Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä, joiden tarkoituksena on tutustua lähiympäristömme arvokkaisiin, mielenkiintoisiin, jännittäviin, uhanalaisiin, suojeltuihin, kauniisiin, luonnontilaisiin, eliörikkaisiin ja erilaisiin kohteisiin. Kaikki retket ovat ns. perheretkiä. Reitit ovat melko helppokulkuisia riippuen kohteesta. Otathan sääolosuhteet huomioon. Omat eväät on hyvä ottaa mukaan sillä pysähdymme aina pienelle tauolle noin puolivälissä retkeä. Oppaat ovat ammattitaitoisia, oman alansa asiantuntijoita, joten voit kysyä heiltä kohteesta lisätietoja.

Lisäksi järjestämme avoimia yleisöluentoja ja seminaareja ajankohtaisista luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä aiheista. Tervetuloa tapahtumiimme!

 

Maaliskuu  25.  klo 13:00 Vuosikokous ja metsäteema


Jatkuva kasvatus – vaihtoehto avohakkuille

 

Toistaiseksi pääosaa Suomen talousmetsistä kasvatetaan tasaikäisinä käyttäen avohakkuuta ja uuden puuston istuttamista. Taimikkoa ja tulevaa metsää käsitellään tasoittavin harvennuksin, tavoitteena mahdollisimman tasakokoinen puusto. Lopulta riittävän järeyden saavuttanut puusto kaadetaan jälleen avohakkuulla ja korvataan uudella taimikolla. Kasvatustapa mukailee peltoviljelyä, jossa kasvusto kylvetään ja korjataan kokonaisuudessaan yhdellä kertaa.

 

Jatkuva kasvatuksen metsänhoito on vaihtoehto tavanomaiselle mallille. Siinä metsää hoidetaan jatkuvasti puustoisena ilman avohakkuita. Hakkuut tehdään yläharvennusperiaatteella eli korjaamalla myyntiin kypsiä suuria puita ja antamalla pienemmälle puustolle tilaa varttua uusiksi arvokkaiksi tukkipuiksi. Samalla metsä taimettuu luontaisesti aukkopaikkoihin ja suuremman puuston alle - metsä kasvaa ja uudistuu samanaikaisesti. Puuston tasaisuuden tavoittelun sijaan puiden kokovaihtelun annetaan kehittyä suureksi, jolloin samassa metsässä voi kasvaa erikokoisia puita taimista tukkipuihin (erirakenteinen/eri-ikäinen puusto).

 

Jatkuvalla kasvatus on taloudellista

 

Jatkuvalla kasvatuksella saavutetaan taloushyötyjä verrattuna tavanomaiseen kasvatustapaan. Käyttämälläyläharvennuksia metsänomistaja saa myytyä suuremman osan rungoista arvokkaina tukkipuina. Lisäksi yläharvennus mahdollistaa tulojen saamisen aikaisemmin ja ilmainen luontainen taimettuminen tuo merkittäviä säästöjä metsänuudistamiskuluissa. Eri metsänkasvatustapojen kannattavuutta vertailevassa tutkimuksessa tulokset puhuvatkin jatkuvan kasvatuksen taloudellisuuden puolesta.

 

Metsä säilyy metsänä

 

Taloudellisuuden lisäksi jatkuva kasvatus säilyttää luonto-, maisema-, ja virkistysarvot paremmin kuin tavanomainen malli. Metsien jatkuva peitteisyys, vaihtelevat hakkuutavat ja monipuoliset puustot luovat

hyvän pohjan luonnonmukaiselle metsänhoidolle, joka ylläpitää rikasta metsäluontoa eli luonnon monimuotoisuutta. Metsän säilyminen metsänä hyödyttää suuresti myös virkistyskäyttöä ja tutun metsämaiseman säilymisellä on merkittäviä vaikutuksia niin ihmisten elämänlaatuun kuin kiinteistöjen arvoon.

 

Ilmasto- ja vesistöystävällistä metsänhoitoa

Myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on tärkeää, että kaadettu puu ohjautuu mahdollisimman pitkä-ikäiseen käyttöön. Jatkuvassa kasvatuksessa suurempi osa tuotetusta puusta on tukkipuuta, josta valmistetut tuotteet muodostavat pitkäaikaisia hiilivarastoja. Tasaikäisten metsien kasvatus puolestaan tuottaa enemmän kuitupuuta, joista valmistettujen tuotteiden hiili palautuu nopeasti ilmakehään ilmastoa lämmittämään. Lisäksi jatkuvassa kasvatuksessa ei tehdä maanmuokkauksia, joiden tiedetään vähentävän maaperän hiilivarastoja.

Jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen tuo merkittäviä hyötyjä myös vesistöjen näkökulmasta. Tavanomaisten avohakkuiden ja maanmuokkausten aiheuttamat ravinne- ja kiintoainespäästöt vältetään, kun metsää kasvatetaan jatkuvasti puustoisena.

 

Jatkuva kasvatus on helppo aloittaa

 

Jatkuvaan kasvatuksen siirtyminen tapahtuu toteuttamalla hakkuut yläharvennuksina ja säästämällä metsissä valmiina esiintyvät luontaiset taimet. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi hakkuutavat tulee mukauttaa kunkin metsän osan lähtötilanteeseen. Näin hakkuussa saadaan korjattua oikeat puut myyntiin, tuottavin osa puustosta jää kasvamaan ja taimettuminen käynnistyy kohdissa, joissa uusille puille on tarvetta.

 

Jatkuvassa kasvatuksessa metsän kehitystä ohjataan lähinnä oikein toteutetuilla hakkuilla, mutta olemassa olevien taimikoiden harventaminen on usein perusteltua. Pidemmällä aikajänteellä hoitotyötarve vähenee kuitenkin olennaisesti, kun metsiä kasvatetaan jatkuvasti puustoisina. Hyvin suunnitellun ja oikein toteutetun hakkuun lopputuloksena on tuottava, luonnoltaan rikas ja samalla metsien muiden käyttöarvojen kannalta hyvä metsä.

 

Vuosikokous

Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys Ry järjestää metsäteemaisen tapahtuman vuosikokouksensa yhteydessä 25.3.2018 klo 13:00 – 16:00.

Tapahtuman aloittaa klo 13:00 Jussi Saarinen Metsätietopalvelu Silmu Oy:stä kertomalla meille lisää jatkuvasta metsänkasvatuksesta. Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys on Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin paikallisyhdistys. Uudenmaan piiri viettää vuonna 2018 metsävuotta järjestämällä esimerkiksi metsäaiheisia tapahtumia, luentoja ja tiedottamalla ekologisimmista tavoista hoitaa talousmetsiä.

Klo 14:00 Natur Och Miljön toiminnanjohtaja Bernt Nordman tulee kertomaan heidän toiminnastaan ja uudistuksistaan. Natur Och Miljö on yhdistyksen ruotsinkielinen kattojärjestö.

Varsinainen vuosikokous alkaa klo 15:00. Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Tapahtuma järjestetään Edvardsbergin nuorisoseurantalossa Siuntiossa osoitteessa Annilantie 26a. Tapahtumassa on kahvitarjoilu. Kysymykset Pia 040 756 32 41.

Tervetuloa!

Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys Ry hallitus & Jussi Saarinen


 

 

Mars  25.  klockan 13:00 Årsmötet med skog seminarum

Ingå - Sjundeå Miljöförening r.f arrangerar ett skogsseminarium i samband med sitt årsmöte den 25 mars 2018 klockan 13:00-16:00.

Kl. 13:00  berättar Jussi Saarinen från Metsätietopalvelu Silmu Oy om kontinuerligt skogsodling. Ingå - Sjundeå Miljöförening r.f. är lokalförening under Finlands Naturskyddsförbund Nylands avdelning. Under skogsåret 2018 kommer föreningarna i Nyland  att organisera skogsrelaterade tillställningar och föreläsningar och informera om ekologiskt skogsbruk.

Kl. 14:00 kommer verksamhetsledare Bernt Nordman från Natur och Miljö att informera om organisationens aktiviteter och reformer. Natur och Miljö är Ingå -Sjundeå miljöförenings svenska paraplyorganisation.

Årsmötet börjar kl 15.00. Alla intresserade är välkomna.

Evenemanget ordnas i Edvardsberg ungdomsföreningslokal i Sjundeå Andbyvägen 26a.   -Kaffeservering - .Mer information Pia 040 756 32 41.

Välkommen!

Ingå - Sjundeå Miljöförening r.f.

Styrelsen

 


Huhtikuu 21. Linturetki Kopparnäs

Kokoontuminen klo 06.00 Kopparnäsin kievarin pihalla. Säänmukainen vaatetus, mukaan vähän evästä ja kiikarit, jos on. Retken vetäjänä Esa Aaltonen.                                              


Toukokuu 19. Jättipalsamitalkoot Sågarsfors (etikkaruiskutus)


Toukokuu 26. Jokamiehen oikeudet Kopparnäs


Kesäkuun 9. Elisaari


Kesäkuun 17. Luonnonkukkien päivä


Kesä/heinäkuu Jättipalsamitalkoot Sågarsfors
 

 

Tapahtumien tiedot tarkentuvat ja päivittyvät.

 - Myös uusia tapahtumia voi tulla!