Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Kaava- ja metsäryhmä

Kaava- ja metsäryhmä

Helsyn kaava- ja metsäryhmän jäsenet seuraavat Helsingin alueen kaavoitus- ja ympäristölupaprosesseja ja lähettävät tarvittaessa lausuntoja. Jos kaavoitus ja metsäkysymykset kiinnostavat tämä on oikea paikka sinulle.

Kaavoitus ohjaa maankäyttöä ja tiivistää kaupunkirakennetta

Valitettavasti kaavoitus uhkaa monin paikoin kaupunkilaisille ja luonnolle tärkeitä viher- ja ranta-alueita. Kaava- ja metsäryhmässä annamme lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä, osallistumme kaavoitustilaisuuksiin sekä vaikutamme päättäjien mielipiteisiin. Tiedotamme myös tärkeistä lausunnoistamme ja järjestämme tarvittaessa retkiä tai tiedotustilaisuuksia toimittajille ja päätöksentekijöille.

Aito metsä viihtyy ja viihdyttää kaupungissa.

Helsy on jo usean vuoden ajan vaatinut kaupunkia luopumaan turhista hakkuista. Näitä ovat muun muassa aukkohakkuut, pienpuuston liiallinen karsiminen, hakkuut lintujen pesintäaikana sekä kuusten yksipuolinen poistaminen. Metsät ovat kaupungin keuhkot, jotka turvaavat kaupunkiluonnon monimuotoisuuden, tarjoavat luontoelämyksiä ja hillitsevät ääriolosuhteita. Vaadimme hallitua hoitamattomuutta kaupunkimetsiin.

Lisätietoja: helsy@sll.fi

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista