Sijainti: Pääsivu / Metsät / Meri-Rastilan metsät

Meri-Rastilan metsät

Meri-Rastilan metsät


Meri-Rastilan metsäalue kuuluu Etelä-Helsingin edustavimpiin metsäisiin luontoalueisiin. Sillä on huomattava merkitystä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin virkistyskäytölle.

Luonto-Liitto ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry esittävät Meri-Rastilan arvokkaalla metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämistä ja alueen suojelua luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena. Suojeluesitys kokonaisuudessaan.


Kuva: Olli Manninen