Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kannanotot ja tiedotteet 2013

Kannanotot ja tiedotteet 2013

Itä-Pakilan siirtolapuutarha

Helsy on antanut 6.11.2012 mielipiteensä nyt ehdotusvaiheessa olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaavaehdotusta on jonkin verran muutettu luonnoksesta. Helsyn ajamien intressien näkökulmasta merkittävin muutos koskee Lystikukkulan eteläreunaan esitettyä huoltotietä.

Itä-Pakilan siirtolapuutarha - Lue lisää...

Pisararadan kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa mainitaan, että ”Ratasuunnitelmavaiheen meluselvitystä ja meluntorjuntasuunnitelmaa ei ole vielä tehty.” Tähän on syytä panostaa merkittävästi, kyse on hyvin tiiviisti asutusta alueesta. Alueella ei ole luonnontilaisen kaltaisia viheralueita, mutta Alppipuisto on tärkeä virkistysalue tuhansille kaupunkilaisille. Eläintarhan metsärinne ja Töölönlahti ovat linnustollisesti sekä virkistyksellisesti arvokkaita alueita. On pidettävä huolta, että tälle alueelle ei aiheudu haittaa rakentamisvaiheessa eikä rakentamisen jälkeen.

Pisararadan kaavaluonnos - Lue lisää...

Uusimaa-ohjelma

"Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision (strategia 2040) sekä kehittämistoimenpiteiden strategiset valinnat vuosiksi 2014-2017. Ohjelman merkitys maakuntakaavojen ohjaajana tulee näkymään pitkälle tulevaisuuteen. Sillä saattaa olla vaikutusta myös parhaillaan laadittavaan 4. vaihemaakuntakaavaan. Hyvässä ja huonossa."

Uusimaa-ohjelma - Lue lisää...

Stansvikin asemakaava

"Jo päätetyt ja valmisteluvaiheessa olevat Laajasalon kaavat tulevat muuttamaan alueen luonnetta suuresti. Muutoksen myötä Stansvikin asemakaava-alueesta tulee tuhansien uusien lähiasukkaiden merkittävin lähivirkistysalue, jossa tapahtuu niin päivittäinen lähiliikunta kuin koirien ulkoiluttaminen. Tähän muutokseen olisi syytä varautua jo nyt sen sijaan, että vahvistetaan alueen perinteistä roolia alueena, jolle tullaan henkilöautolla tai pyörällä nauttimaan kartanomiljööstä. "

Stansvikin asemakaava - Lue lisää...

Ruuhkamaksut tarvitaan pääkaupunkiseudulle pian!

Ruuhkamaksut tarvitaan pääkaupunkiseudulle pian!

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Luonto-Liiton Uudenmaan piiri vaativat pääkaupunkiseudulle ruuhkamaksuja nopeasti. ”Pääkaupunkiseudun autoistumista on hillittävä nopeasti ja monin keinoin”, kiirehtii Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen. Autoliikenteen jatkuva kasvu edellyttää tehokkaampia keinoja ohjata ihmisten liikennekäyttäytymistä. Yksi tehokas keino olisi ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulle.

Ruuhkamaksut tarvitaan pääkaupunkiseudulle pian! - Lue lisää...

Naulakallion asemakaava

"Kaava-alue on osa Itä-Helsingin lehtokeskittymää, jonka säilyneet palaset sijaitsevat monen kokoisina ja vaihtelevasti toisiinsa kytkeytyneinä metsikköinä Vartionkylän, Mellunmäen ja Vartiokylänlahden sekä Mustavuoren Natura-alueen välissä. Kaava-alue on tällä hetkellä paikallisesti tärkeä virkistysalue ja siellä on vakiintunut ja suosittu ulkoilureittien verkosto, joka pääosin kulkee viehättävässä metsäisessä ympäristössä."

Naulakallion asemakaava - Lue lisää...

Vaarnatien asemakaava

"Kaava-alueen lehdoista etenkin Länsimäentien pohjoispuoliset metsät ovat vielä melko hyvin kytkeytyneinä Länsimäentien eteläpuolen lehtometsiin sekä Itäväylän ylitse myös Tankomäen, Broändan ja Mustavuoren lehtoihin. Lännessä kaava-alue liittyy Naulakallion asemakaava-alueen lehtovaltaisiin metsiin. Osa kaava-alueesta on jo tällä hetkellä virkistysalueena merkittävä johtuen vakiintuneista ja käytetyista ulkoilureiteistä."

Vaarnatien asemakaava - Lue lisää...

Lähiluonto kunniaan yleiskaavassa

Lähiluonto kunniaan yleiskaavassa

”Luontoarvot voivat olla tulevaisuuden Helsingin menestystekijä, jos ne otetaan huomioon kaupungin nykyisessä toiminnassa. Onnistuneella yleiskaavoituksella turvataan näiden arvojen kehittyminen ja taataan siten osaltaan asukkaille terveellinen ja motivoiva ympäristö käydä töissä, elää ja harrastaa”, muistuttaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen.

Lähiluonto kunniaan yleiskaavassa - Lue lisää...