Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kannanotot ja tiedotteet 2017 / * Muistutus Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaavaehdotuksesta

* Muistutus Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaavaehdotuksesta

Kaavahankkeeseen sisältyvä Kuggvikenin lahden itäpohjukka rantoineen on Helsingin oloissa merkittävä luontokohde jo rakentamattoman rantaviivan pituuden (noin 400 m) sekä maisemallisen eheyden perusteella.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt kaavaehdotukseen ja antaa siitä alla olevan muistutuksen.


Kaavahankkeeseen sisältyvä Kuggvikenin lahden itäpohjukka rantoineen on Helsingin oloissa merkittävä luontokohde jo rakentamattoman rantaviivan pituuden (noin 400 m) sekä maisemallisen eheyden perusteella.

Helsingin luontotietojärjestelmässä lahti on tunnistettu vesikasvillisuuden perusteella arvoluokan II kasvillisuuskohteeksi. Kaava-aineistoihin ei sisälly linnustoselvitystä lahdesta, mikä on merkittävä puute kaavan luontotietopohjassa. Yhdistykseemme yhteyttä ottaneen paikallisen asukaan mukaan lahden linnusto on melko rikas ja siihen kuuluvat mm. silkkiuikku, telkkä ja harmaahaikara. Linnustoselvitys olisikin syytä teettää ennen kaavan hyväksymistä.

Lahden arvojen vaalimiseen ei riitä pelkkä lahden itäosan vesialueen osoittaminen luo-alueeksi. Nykyisessä kaavassa esitetään lahden pohjoisrannalle muuttavaa maankäyttöä eli lisärakentamista sekä melonta- ja lautailukeskusta (VU). Esitämme, että itäisempi AO-varaus sekä VU-varaus poistetaan.

Melonta- ja lautailukeskukselle löytynee luontoarvojen puolesta jokin vähemmän haitallinen sijoituspaikka Karhusaaren jo rakennetuilta ranta-alueilta. Mahdollinen paikka voisi löytyä esimerkiksi nykyisten venesatamien tai uimarannan yhteydestä.

Helsinki 22.12.2017

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista