Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kannanotot 2007

Kannanotot 20077.2.2007 Mielipide Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan luonnokseen
 
7.2.2007 Mielipide Haagan Isonnevantien alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

15.2.2007  Helsyn ja UYSP:n lausunto kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemen esityksestä kunnan osaliitokseksi Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä

23.2.2007 Lausunto Mustavuoren- Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä
sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta vuosille 2007 – 2016

23.2.2007 Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä
hoito- ja käyttösuunnitelmasta

30.3.2007 Lausunto Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -luonnokseen

12.4.2007 Helsyn ja UYSP:n yhteinen lausunto Sipoon yleiskaavan 2025 luonnoksesta

18.4.2007 Helsyn ja UYSP:n yhteinen muistutus Helsinki-Malmin lentoaseman ympäristölupahakemuksesta

24.5.2007 Helsyn ja UYSP:n yhteinen tiedote ruuhkamaksuista ja joukkoliikenteen kehittämisestä

4.7.2007 Helsyn ja Tringan yhteinen aloite lintujen ruokintakiellon kumoamiseksi

24.8.2007 Lausunto Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta

31.8.2007 Lausunto Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelmasta vuosille 2008-2017

31.8.2007 Lausunto  Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnoksesta

1.10.2007 Helsyn ja UYSP.n yhteinen lausunto Keskustatunnelin asemakaavaehdotuksesta

1.10.2007 Keskustatunnelitiedote

1.10.2007 Mielipide Herttoniemen Kipparlahteen suunnitelluista kelluvista asunnoista

15.10.2007 Lausunto Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2007 luonnokseen

14.11.2007 Polkutyöryhmän mielipide Pajamäen länsiosan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

10.12.2007 Lausunto Helsingin uuteen luonnonsuojeluohjelmaan

14.12.2007 Lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan

14.12.2007 Mielipide Pohjois-Vuosaaren (Mustavuori) asemakaavaluonnokseen

14.12.2007 Mielipide Kaisaniemen puiston asemakaavaan