Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kannanotot 2006

Kannanotot 2006

20.1.2006 Mielipide Maunulan koillisosan asemakaavan muutosluonnoksesta

15.3.2006 Mielipide Ruoholahden ja Matinkylän välisen metro-/raideyhteyshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA)

7.4.2006 Lausunto ympäristöministeriölle tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä

24.4.2006 Kierrätysliikkeen jäsenjärjestöjen yhteinen kannanotto: Jätehierarkia säilytettävä jätepolitiikassa

28.4.2006 Mielipide kaupunkisuunnitteluvirastolle Pohjois-Vuosaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

30.4.2006 Mielipide kaupunkisuunnitteluvirastolle Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnoksesta

2.5.2006 Mielipide kaupunkisuunnitteluvirastolle Lauttasaaren Katajaharjun alueen asemakaavamuutoksen lähtökohdista sekä siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

11.5.2006 Kommentteja kaupunkisuunnitteluvirastolle Keskuspuiston yleisistä suunnitteluperiaatteista

19.5.2006 Mielipide kaupunkisuunnitteluvirastolle Kruunuvuorenrannan osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelman luonnoksesta

16.6.2006 Mielipide Uudenmaan liitolle Uudenmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta 2007-2010

13.9.2006 Mielipide Seurasaaren hoito- ja kehittämissuunnitelmasta

10.10.2006 Mielipide Keskustatunnelin asemakaavahankkeesta

30.10.2006 Kommentti Helsingin kaupungin luonnonhoidon strategian luonnokseen

6.11.2006 Huomautus Helsingin kaupungin esityksestä sisäministeriölle liitää eräitä Vantaan kaupunkiin sekä Sipoon kuntaan
kuuluvien alueita Helsingin kaupunkiin

13.11. Hakemus Keskuspuisto IUCN:n kunniakirjan saajaksi ja perustelut

17.11. Polkutyöryhmän lausunto Talin kartanoalueen kehittämissuunnitelmasta

15.11. Lausunto Helsingin kaupungin sähköisestä ympäristötilastosta

22.12. Lausunto pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäluonnoksesta yhdessä