Sijainti: Pääsivu / Helsy

Helsyn toimenkuva

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. perustettiin vuonna 1970. Vuonna 2015 jäsenmäärämme oli 4539. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat kunkin vuoden toimintasuunnitelman lisäksi säännöt sekä ympäristöohjelma.

Helsy toimii alkuperäisluonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi Helsingissä ja kaupungin omistamilla alueilla. Yhdistys tuottaa tietoa ympäristöstä ja luonnosta sekä kuntalaisille että viranomaisille. Helsy tekee myös yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen sekä kaupungin viranomaisten kanssa. Annamme lausuntoja ja muita mielipiteitä  kaavoitusasioista, luonnonhoitosuunnitelmista jne. Tärkeistä lausunnonannoista ja linjavedoista päättää yhdistyksen hallitus.

Järjestämme seminaareja, teemme luontokartoituksia, järjestämme retkiä, luentoja ja kursseja. Helsyn erilaisiin toimintaryhmiin voi liittyä ottamalla yhteyttä järjestösihteeriin helsy(at)sll.fi. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen ja mielenkiinnon mukaan aina, kun löytyy toimintaehdotuksia sekä aktiiveja ryhmää vetämään. Lisäksi otamme mielellämme vastaan näkemyksiä, toivomuksia ja kehittämisehdotuksia Helsyn toiminnasta.

 

Päivitetty 15.1.2016 Marja Rintala