Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Uutiset / Uusi luonnonsuojelualue halkaistaan ulkoiluväylällä Espoon Harmaakalliossa

Uusi luonnonsuojelualue halkaistaan ulkoiluväylällä Espoon Harmaakalliossa

Espoon Harmaakallioon perustettavalle luonnonsuojelualueelle on rakenteilla uusi ulkoiluväylä, joka syö jopa lähes viisi hehtaaria suojeltavaa metsää. Uuden väylän lisäksi kaupunki suunnittelee Lehtikaskenniitylle ja Vantinlaaksoon johtavien ulkoilureittien leventämistä. Kaupunkitekniikan keskus esittelee suunnitelmansa 3.10. klo 16:30.

Espoossa on iloittu 28.8. kaupunginhallituksen päätöksellä Espoon keskuspuistoon perustettavasta kolmesta uudesta luonnonsuojelualueesta. Alueista suurin, pinta-alaltaan 50,8 hehtaaria, sijaitsee Harmaakalliolla. Siellä iloa himmentää suojeltavaksi päätetyn alueen läpi rakennettava ulkoilureitti.

Kaadettavia puita merkitty jo maastoon

Harmaakallion läpi linjatun uuden ulkoiluväylän tieltä kaadettavia puita on jo merkitty maastoon.

- Spray-maalimerkinnät uuden luonnonsuojelualueen puissa aiheutti suurta hämmennystä perheeni syyskuisella sunnuntairetkellä, kertoo Keskuspuiston metsissä säännöllisesti liikkuva Marko Takanen.

Reitillä oli jo lainvoimainen maisematyölupa ja sen pienpuustoa oli paikoin alettu raivata. Maisematyölupa oli haettu vaivihkaa kesäkuussa kesken suojelualuepäätöksen käsittelyn.

- Kohtalaisen härski veto, kommentoi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin suojeluasiantuntija Keijo Savola.

Harmaakallion reittimerkintöjä

Harmaakallion luonnonsuojelualueen halkaisevan väylän tieltä poistettavat puut on merkitty punamaalilla. Kuva: Marko Takanen.

Suojelupäätös ja reitti koplattiin yhteen

Harmaakallion uusi ulkoilureitti oli yhtenä ehtona kaikkien kolmen suojelualueen perustamispäätökselle. Kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 28.8. ilmenee, että ulkoiluväylän toteutus on koplattu alueen suojelumääräyksiin. Niiden perusteella alueella on sallittua: "suunnitellun Vanttila - Tillinmäki -yhdysreitin rakentaminen maastoon hyvin sopeutuvalla ja luontoarvot huomioivalla tavalla [1]."

Erityisen vahvasti päätökseen näyttää vaikuttaneen liikunta- ja nuorisopalveluiden lautakunta, jonka lausunnossa vaaditaan, että "Mahdollisten uusien luonnonsuojelualueiden läpi pitää mahdollistaa valaistujen ulkoilureittien ja hiihtolatujen rakentaminen sekä niiden kunnossapito ja hoito."

Espoon ympäristölautakunta painotti vastauksessaan pienimuotoisempien reittien tarvetta: "Ulkoilu- ja latureittien runkolinjojen lisäksi tarvitaan mitoitukseltaan maastoon sopeutuvampaa reitistöä ja luontopolkuja. Monet luonnossa liikkujista kaipaavat juuri tällaisia kulkureittejä, jossa tuntee kulkevansa luonnon keskellä."

Hyvä esimerkki on Tikankierroksen luontopolku, joka sijaitsee Espoon keskuspuiston itäosassa. Maastoon merkitty reitti on hiekkapäällysteinen mutta vain metrin levyinen ja valaisematon. Se tarjoaa kulkijalle luonnonrauhaa ilman eksymisriskiä ja ohjaa tehokkaasti kulkua, vähentäen maaston kulumista.

Uusi reitti söisi 4,7 hehtaaria tuoreesta suojelualueesta

Harmaakalliolle toteutettavan ulkoilureitin piirrustuksesta ilmenee, että suunnitteilla on kolme metriä leveä, valaistu reitti, jota reunustavat  20 metrin levyiset suojavyöhykket. Niiden alueelta poistetaan huonokuntoinen ja vaaralliseksi katsottu puusto.

Huonokuntoinen puusto tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta metsän tärkeimpiä puita. Kun reitillä on pituutta 1,1 kilometriä, vastaa reitin rakentaminen ja sen ylläpito käytännössä suojelualueen pienentämistä 4,7 hehtaarilla eli noin 9-10 prosentilla.


Harmaakallion ulkoiluväylät

Harmaakalliolle perustettavan luonnonsuojelualueen rajaus (vihreä) sekä olemassa oleva ulkoilu+hiihtoreitti (paksu punainen) sekä rakenteilla oleva valaistu reitti. [1]

Suojelupäätöksen valmistelussa kuultiin vain kaupungin omia virastoja sekä muutamia luottamuselimiä. Muille tahoille, kuten luontojärjestöille tai alueen käyttäjille ei ole vaikutusmahdollisuuksia annettu sen enempää aluerajausten kuin rauhoitusmääräystenkään osalta.

- Ongelma on tuttu muualtakin Espoon kaupungin päätöksenteossa. Helsingissä suojelualueiden perustamisprosessi on selvästi avoimempi — joskin myös hitaampi, prosessi. Normaali tapa on pyytää lausunto suojeluesityksestä myös luontojärjestöiltä, vertailee Keijo Savola.

Espoon ympäristöyhdistykseltä ei pyydetty lausuntoa Harmaakallion rauhoitusmääräyksiin. Yhdistys olisi suosittanut  kapeampaa valaisematonta reittiä sekä reitin suojavyöhykkeiltä kaadettavien järeiden puiden jättöä maalahopuuksi. Molemmat ovat edelleen toteuttamiskelpoisia toimia. Näin reitti heikentäisi luonnon monimuotoisuutta mahdollisimman vähän.

Myös nykyisiä reittejä suunnitellaan levennettäviksi

Väylärakentaminen Harmaakalliolla ei rajoitu vain yhteen uuteen reittiin. Kaupungin liikuntatoimi suunnittelee myös Vantinlaaksosta Kaskimetsään sekä Lehtikaskenniityltä Kantokaskenkalliolle johtavien ulkoilureittien rinnalle uusia hiihtobaanoja [2].

Nykyisin kolme metriä leveät valaistut ulkoilureitit on kunnostettu talvisin hiihtoa varten. Silti muutkin kuin hiihtäjät haluavat liikkua reiteillä talvella, mikä on johtanut toistuviin konflikteihin reiteillä ja sosiaalisessa mediassa. Tunteet näyttävät kuumenevan erityisesti luisteluhiihtäjien ja koiran ulkoiluttajien välillä. Toisaalta sulan maan aikana pyöräilijät ja kävelijät käyttävät reittiä sulassa sovussa, vaikka vauhdit ovat samaa luokkaa.

Nykyinen ulkoilureitti Vantinlaakso

Nykyinen kolme metriä leveä ulkoilureitti Vantinlaakson suuntaan. Puiden oksat kurottavat monin paikoin kulkijan ylle, kuten metsässä kuuluukin. Kuva: Marko Takanen

Erilliset hiihtobaanat ovat kymmenen kuukautta vuodesta vain haitaksi

Liikuntalautakunnan ratkaisu - rakennetaan oma kaista hiihtäjille - on helppo, mikäli pelkästään reittiulkoilulle annetaan arvoa ja oletetaan ulkoilijoiden virkistyvän kolmikymmenmetrisellä aukileella. Tosiasiassa väylät vähentävät suoraan puustoisen metsämaan pinta-alaa sekä esteettisiä arvoja.

- Ilmastonmuutoksen edetessä nyt on korkea aika arvioida pelkästään hiihtoa varten rakennettujen reittien mielekkyyttä, sanoo Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Virpi Sahi.

Lumitalvi on viime vuosina kestänyt pisimmillään kuutisen viikkoa. Lauhat eteläiset tuulet ovat yleistyneet talvikuukausina, jolloin lämpötila jojoilee 0 celsiusasteen ympärillä ja laduilla vallitsee toistuvat jääkelit. Talvella 2016-17 mielekästä hiihtokeliä luonnonladuilla oli vain pari viikkoa. Vaikka lumisempiakin talvia toisinaan on, trendinä ovat lyhyemmät talvet.

- Vanttilan koulun hiihdonopetusta varten on lumitalvina kunnostettu erillinen latureitti koulun lähäiselle niitylle. Kilpahiihtäjät käyttävät puolestaan paljon Oittaan ja Leppävaaran lumetettuja latuja, kuvailee Marko Takanen.

Harmaakallion hiihtobaana

Muutama vuosi sitten Harmaakallion halki rakennettu jopa 25 metriä leveä yhdistelmäbaana. Leveällä uralla ei ole metsän tuntua. Kuva: Marko Takanen

Espoon ympäristöyhdistysen mielestä Vanttilan ja Latokasken välisellä ulkoilureitillä on perusteltua sallia liikkuminen talvisin ilman suksia. Kapeaa reittiä ei voida osoittaa pelkästään hiihtäjille vaan sen käytöstä tulisi päästä yhteisymmärrykseen eri käyttäjäryhmien ja kaupungin kanssa. Sopivaa huoltokalustoa käyttämällä kolmen metrin levyiselle reitille mahtuisi sekä perinteisen hiihtotyylin latu että hiekoitettu kävelyreitti.

Lisätiedot:

Marko Takanen, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 050 486 0467, marko.takanen (at) vakio.com

Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, luontoasiantuntija, puh. 045 652 1974, keijo.savola (at) sll.fi

Virpi Sahi, Espoon ympäristöyhdistys, puheenjohtaja, puh. 050 308 24 57, virpi.sahi (at) sll.fi

Kaupungin tiedotteet:

[1] Kaupunginhallituksen pöytäkirja 28.08.2017

[2] Keskuspuisto II reittien ja porttien puistosuunnittelu alueilla Kantokaskenkallio – Lehtikaskenniitty, Vantinlaakso – Kaskimetsä

Ulkoilureittien leventämistä koskevan suunnitelman esittelytilaisuus ja palaute:

  • Aika: tiistai 3.10.2017 klo 16.30–17.30 
  • Paikka: Kaupunkitekniikan keskuksen näyttelytila 
  • Osoite: Virastopiha 2 C, Espoo
  • Suunnitelmasta voi antaa palautetta 17.10.2017
  • Kaupungin yhteyshenkilö: Heli.Enberg@espoo.fi


Helsingin Sanomat:

Samasta aiheesta
Ulkoiluväylät

 

ESPYY logo.png

 

Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus