Sijainti: Pääsivu / Metsät / Liito-orava

Liito-orava

Espoon liito-oravakanta on Suomen tiheimpiä. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä.

Liito-orava on uhanalainen laji. Liito-oravat asuvat mieluusti kuusta ja lehtipuuta kasvavissa sekametsissä. Laajojen metsäalueiden vähetessä osasta on tullut city-liitureita.

Löytäessäsi liito-oravan ilmoita siitä Uudenmaan Ely-keskukseen.

Tietoa liito-oravasta ja ohjeita sen suojelemiseksi saat Suomen luonnonsuojeluliitosta:

 

Espoon liito-oravista on tietoa myös kaupungin ympäristökeskuksen sivuilla:

 

 

 

LIITIS2 Risto Ruuska.jpeg
Kuva: Risto Ruuska / ikkunasuomenluontoon.fi

Keskuspuisto I_2013-06-12_liitisetsinta_Virpi Sahi.jpg
Mahdollisen liito-oravareviirin tarkistus Keskuspuistossa. Kuva: Virpi Sahi 2013