Sijainti: Pääsivu / Metsät / Koulumetsät

Koulumetsät

Espoolaiset opettajat ja kasvattajat arvostavat lähimetsien hyvää saavutettavuutta ja aidon metsäluonnon tuntua. Espoon koulujen ja päiväkotien tärkeiden lähimetsien selvitykseen vastasi yli 200 opetus- ja varhaiskasvatusyksikköä.

Tämä metsä on meille tärkeä -näyttelyjuliste, Espoo Villa Elfvik 2013

Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitykseen vastanneista 87 % pitää erittäin tärkeänä tavoitteena koulun tai päiväkodin lähimetsän säilymistä mahdollisimmman luonnontilaisena ja monimuotoisena. Tavoitteena lähimetsän käsittelyssä on tavallisimmin varsin vähäinen hoito ja täsmätoimiin keskittyvä hoitokäytäntö.

Kysely toteutettiin Espoon kaupungin ja Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman Koulumetsät arvoonsa -hankkeen yhteistyönä. Kysely selvitti koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöä, sijaintia sekä niitä koskevia toiveita ja huolia. Tietoa koottiin SLL koulumetsäkyselyn ja karttaosoitustyökalun avulla. Selvitystä koordinoi Villa Elfvik (Espoon ympäristökeskus) ja mukana ovat varhaiskasvatus, opetus, kaupunkisuunnittelu ja tekninen keskus. Tulokset julkaistiin 14.1.2014 Espoon valtuustotalolla.

Muita Koulumetsät arvoonsa -hankkeen toimintoja Espoossa olivat Luontotalo Villa Elfvik on tuottama näyttely Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun töistä sekä kouluihin/päiväkoteihin (yht. 6)  suunnatut vierailukäynnit, konsultaatiot ja koulutukset.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus