Sijainti: Pääsivu / Espoon keskuspuisto / Ydinalueet ja viheryhteydet

Ydinalueet ja viheryhteydet

Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä puiston itä- ja länsiosan välillä sekä yhteys Nuuksion järviylängön metsiin ovat korvaamattomia.

Keskuspuiston ydinalueita ja ekologisia yhteyksiä. Kartta: Laura Ahopelto


Espoon keskuspuiston metsät koostuvat kahdesta erillisestä metsämassiivista ja niihin kytkeytyvistä muista luontotyypeistä. Keskuspuiston itä- ja länsiosaa yhdistää kapea metsäinen viheryhteys. 

Espoon keskuspuiston itäosa: Keskuspuisto I

Keskuspuisto I alue koostuu Suvimetsän, Kuurinmetsän, Henttaanmetsän ja Kokinmetsän muodostamasta metsämassiivista. Metsäalue on yhtenäisin koko eteläisessä Espoossa. Söderskogin peltoalue, joka sijaitsee metsäalueen länsireunalla, on kulttuurimaisemallisesti merkittävä peltokokonaisuus. Keskuspuiston ainoat viralliset ja lakisääteisesti suojellut alueet sijaitsevat Keskuspuisto I alueella. Alueella on myös muita merkittäviä luontokohteita, kuten Lillträskmossen, Vehkalampi (Mossenkärr), Ritvan perintömetsä sekä Malminmäen purolaakso.

copy_of_Vehkalampi.JPG
Vehkalampi on merkittävä sekä linnustoltaan, että kulttuuriympäristönä. Kuva Laura Ahopelto

Espoon keskuspuiston länsiosa: Keskuspuisto II

Keskuspuisto II alue muodostuu Tillinmäen, Kaupunginkallion ja Latokasten muodostamasta metsämassiivista. Alueella on myös viljelymaata. Merkittävimpiä luontokohteita alueella ovat mm. Harmaakallion saraneva ja kallioalue, Hepmortin lehtolaakso, Furubacka. Varsinaisia suojelualueita ei ole.

harmaakallio_saraneva.jpg
Harmaakallion saraneva on paikallisesti arvokas luontokohde. Kuva Laura Ahopelto

Voit lukea lisää Keskuspuistosta myös Espoon kaupungin sivuilta.

Viheryhteydet

Keskuspuiston itäosa (Keskuspuisto I) ja länsiosa (Keskuspuisto II) liittyvät toisiinsa Finnoontien kohdalla vain kapealla metsäisellä viheryhteydellä, jota uhkaa Etelä-Espoon yleiskaavaan merkitty Espoonväylän tielinjaus. Tämän Söderskogin/Malminmetsän viheryhteyden turvaaminen on Keskuspuiston suojelun avainkysymyksiä.

Keskuspuisto toimii ekologisena yhteytenä myös eteläisen Espoon ja pohjoisen Espoon välillä. Erityisen tärkeä viheryhteys on Kaupunginkallion ja Näkinkylän yhdistävä Keskuspuiston ja Nuuksion välinen yhteys, josta kerrotaan enemmän sivulla Näkinmetsä.

Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus