Sijainti: Pääsivu / Espoon keskuspuisto / Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on usein turhaa tai liian tehokasta.

Keskuspuisto_harmaakallio_2016marras_AS600.jpg
Talousmetsän tyylinen hoito yksipuolistaa virkistysmetsiä. Espoon kaupungin metsänhoidon jälkeä Keskuspuistossa, Harmaakallion alueella marraskuussa 2016. Kuva: Anni Simola

Suurin osa Espoon keskuspuiston maista omistaa Espoon kaupunki. Näillä mailla metsien ja niittyjen hoitoa varten kaupunki laatii luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman. Espoon keskuspuistoa varten näitä on laadittu kaksi:

* Suomen perustuslaki,12 § Sananvapaus ja julkisuus: "Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta."

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmien (lmhs) pohjalta kaupungin luonnonhoitoyksikkö laatii vuosittainen metsätyöohjelman, jossa osoitetaan kunkin kauden hakkuut ja muut toimenpiteet kuviokohtaisesti. Koko toimintaa ohjaa kaupungin luonnonhoidon toimintamalli, jota uusitaan vuonna 2016.

Lue lisää:Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus