Sijainti: Pääsivu / Espoon keskuspuisto / Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on usein turhaa tai liian tehokasta.

Keskuspuisto_harmaakallio_2016marras_AS600.jpg
Talousmetsän tyylinen hoito yksipuolistaa virkistysmetsiä. Espoon kaupungin metsänhoidon jälkeä Keskuspuistossa, Harmaakallion alueella marraskuussa 2016. Kuva: Anni Simola

Suurin osa Espoon keskuspuiston maista omistaa Espoon kaupunki. Näillä mailla metsien ja niittyjen hoitoa varten kaupunki laatii luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman. Espoon keskuspuistoa varten näitä on laadittu kaksi:

* Suomen perustuslaki,12 § Sananvapaus ja julkisuus: "Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta."

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmien (lmhs) pohjalta kaupungin luonnonhoitoyksikkö laatii vuosittainen metsätyöohjelman, jossa osoitetaan kunkin kauden hakkuut ja muut toimenpiteet kuviokohtaisesti. Koko toimintaa ohjaa kaupungin luonnonhoidon toimintamalli, jota uusitaan vuonna 2016.

Lue lisää:Tapahtumat
Espoon luontohelmet -luontokuvakilpailu 01.06.2017 - 31.10.2017
Luontoiltapäivä Hopeakotkan palvelutalossa 24.08.2017 13:00 - 16:00
Valkopajangervon kitkentätalkoot Espoon Glimsinjoella 24.08.2017 18:00 - 20:00 — Glimsinjoen luontopolku, rasti 4 läheisyydessä; katuosoite Jänismetsäntie 2, Espoo
Vaellus Espoon keskuspuistoon 26.08.2017 10:00 - 16:00 — Espoon keskuspuisto, Malminkorpi 1
Istutus- ja kylvötalkoot Pappilantien pörriäisniityllä 02.09.2017 14:00 - 17:00
Retki Hannusmetsään 12.09.2017 18:00 - 20:00
Tulevat...
Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
espyy.ry (at) kolumbus.fi
puh. 040 507 2004
www.sll.fi/espoo