Sijainti: Pääsivu / Luontokohteet ja kaavoitus / Pikaopas kaavoitukseen

Pikaopas kaavoitukseen

Kaavoituksessa tulee noudattaa kaavahierarkiaa, jossa maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava asemakaavaa.

Maakuntakaavoitus ohjaa maankäyttöa seudullisella tasolla. Maakuntakaavoja laatii Uudenmaan liitto.

Espoon kaupungissa kaavoituksesta vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuudessa toimiva kaupunkisuunnittelukeskus. Se laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Tietoa varsinkin vireillä sekä luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevista kaavoista saa internet-pohjaisesta karttapalvelusta, jossa voi hakea esimerkiksi ajantasa-asemakaavan, yleiskaavan tai vireillä olevan kaavan.


Valitettavasti voimassa olevat yleiskaavat eivät lyödy Espoon karttapalvelusta. Espyyn kaupungilta saaman palautevastineen mukaan "Espoon yleiskaava-aineisto on osittain syntynyt ennen digiaikaa eikä ole vielä sellaisessa teknisessä muodossa, että voitaisiin lukukelpoisesti ja  ilman väärinymmärryksen vaaraa jakaa internetkarttapalvelussa."

Jos soitat virastoon puhelimella, varaudu selvittämään mahdollisimman täsmällisesti alue, josta tietoja haluat esimerkiksi sähköpostilla lähettämäsi karttaliitteen tai -linkin avulla. Jos selostat sijainnin suusanallisesti, tutki kadunnimet ja ilmansuunnat kartalta ennen puhelua. Kerralla kannattaa kysellä kaavatilanteesta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti:

  • Voimassa oleva maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava

  • Meneillään olevat kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset

  • Mahdollisesti vireille tulevat kaavat

Kaavoihin kuuluu myös kaavaselostus, jossa määritellään tarkasti kaavan sisältö.

Kaavamerkintöjen viidakko on värikäs ja monipolvinen. Hienojakoisin merkintäjärjestelmä on asemakaavan tasolla. Pikakurssin kaavoitusmerkintöihin saa yleiskaavan käyttötarkoituksen pääluokista, jotka on lueteltu alla. Värillisissä kaavakartoissa käytetty värisymboli on suluissa.

A: Asuminen (ruskea)
C: Keskustatoiminnot (punainen)
P ja K: Palvelut ja liikerakennukset (oranssi)
T: Työ ja tuotanto (harmaa)
V: Virkistys (kirkas vihreä)
R: Loma-asuminen (keltainen)
L: Liikenne (valkoinen, punainen reunus)
E: Erityisalueet (aniliininpunainen)
S: Suojelu (turkoosi)
M: Maa- ja metsätalous (muu vihreä)
W: Vesialueet (sininen)

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi -oppaan luvussa 2 selvitetään, miten kuntametsien päätöksentekoon vaikutetaan. Luku 2.2 käsittelee kaavoitusta. Ympäristöministeriön Maankäyttö- ja rakenneslaki -sarjassa saa täsmätietoa kaavamerkinnöistä ja -selostuksista.

Lue lisää:

 

 

keppi_2014-04-19_100_Virpi Sahi.jpg
Kaavoitusprosessi kestää useita vuosia. Kun kepit ovat maastossa, on myöhäistä osallistua. Vireille tulevia kaavoja kannattaa seurata aktiivisesti esimerkiksi kaavoituskatsauksesta tai verkosta. Kuva: Virpi Sahi 2014

Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus