Sijainti: Pääsivu / Espoon ympäristöyhdistys

Espoon ympäristöyhdistys

Espoon ympäristöyhdistys, eli Espyy, on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Espoossa. Yhdistys on toiminut vapaaehtoisvoimin espoolaisen luonnon ja ympäristön puolesta jo vuodesta 1974. Espyyssä on noin 1700 jäsentä.

Espoon ympäristöyhdistys toimii kaupungin luonnon, sen viherympäristön ja kulttuurihistoriallisten alueiden suojelemiseksi. Päämääränä on edistää ympäristönsuojelua niin, että kuntalaisten elinympäristö säilyy luonnoltaan elinvoimaisena ja monimuotoisena myös tuleville sukupolville. Myös ympäristötietoisuuden, osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kuntalaisten keskuudessa on tärkeää.

Mitä yhdistys on saanut aikaan?

Olemme vaikuttaneet monien suojelualueiden syntyyn keräämällä arvokasta luontotietoa ja tekemällä suojelualoitteita kaupungin suuntaan.

Olemme puolustaneet luontoa Etelä-Espoon yleiskaavatyössä. Tämän ansiosta saatiin turvattua maakunnallinen viheryhteys Nuuksiosta Keskuspuiston kautta merelle.

Olemme kunnostautuneet uhanalaisten lajien suojelussa ja esimerkiksi liito-oravien elinalueiden puolustamisessa.

Olemme pitäneet huolta myös pienvesistä. Luonnontilaiset pienvedet alkavat olla Espoossa harvinaisia, joten jäljellä olevat täytyy saada turvattua.

Puolustamme espoolaisille tärkeitä viheralueita ja viemme espoolaisia luontoon. Järjestämme retkiä, yleisötilaisuuksia, kokouksia, tapahtumia ja esitelmätilaisuuksia.

Puolustamme kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman lähiluontonsa säilyttämiseen.

Teemme yhteistyötä eri luonto- ja liikuntajärjestöjen kanssa sekä Espoon kaupungin kanssa.Tapahtumat
Espyyn hallitus kokoontuu 01.03.2018 18:00 - 20:00 — Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
Espyyn kevätkokous 2018 21.03.2018 17:30 - 20:00 — Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
Espyyn hallitus kokoontuu 28.03.2018 18:00 - 20:00 — Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
Espyyn hallitus kokoontuu 25.04.2018 18:00 - 20:00 — Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
ESPYY Suomenojan lintuharrastuspäivässä 06.05.2018 10:00 - 16:00
Espyyn hallitus kokoontuu 23.05.2018 18:00 - 20:00 — Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
Tulevat...
Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
espyy.ry (at) kolumbus.fi
puh. 040 507 2004
www.sll.fi/espoo