Sijainti: Pääsivu / Valitimme koska välitämme

Valitimme koska välitämme

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri haki Helsingin hallinto-oikeudelta muutosta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan. Luonto oli yksi kaavan pääasioista, mutta luontokohteita poistettin paljon enemmän kuin lisättiin. Lisäksi tuulivoimalan sijoittaminen keskelle arktisten vesilintujen muuttoreittiä ja logistiikkakeskuksen laajennus yvan tulosten vastaisesti on piirin mielestä lainvastaista.

Uudenmaan piiri valittaa harvoin ja tarkan harkinnan jälkeen. Teemme vuodessa lähes sata erilaista kannanottoa. Valituksia meillä on tällä hetkellä eri tuomioistuimissa vain neljä.

 

Sama koskee järjestöjä muutenkin. Nyrkkisääntö on, että Suomessa valitetaan yhdestä kaavasta kymmenestä, ja yksi valitus kymmenestä tulee tulee järjestöiltä.

 

Pääongelmana luonto

 

Yksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan pääasioista oli maakunnan viherverkosto. Uudenmaan liitto ja ympäristöhallinto käyttivät paljon rahaa selvittämällä viherverkoston täydentämistä Zonation-ohjelmalla ja ekosysteemipalvelujen osalta EkoUuma-hankkeella. Lisäksi käytössä oli uunituore valtakunnallinen soidensuojelukartoitus.

 

Tutkimusten tuloksena ensimmäisessä lausunnoilla olleessa kaavakartassa oli paljon uusia luontokohteita. Ikävä kyllä, nämä kohteet jätettiin kuitenkin pois kaavan oikeusvaikutteisesta osasta. Osa kohteista pistettiin kaavan liitekartoille, jotka eivät anna luonnolle mitään käytännön turvaa. Viisitoista maakuntavaltuuston jäsentä äänesti näitä heikennyksiä vastaan, mistä heille kiitos ja kunnia: Nevanlinna, Louhelainen, Ikävalko, Kivekäs, Loukoila, Wallgren, Oskala, Stranius, Pursiainen, Bergholm, Haaranen, Konttinen, I. Toivanen, Juurikkala & Saramo.

 

Voiko valituksella parantaa kaavaa?


Kaavavalituksen ongelma on, että sillä voi vain kumota kaavapäätöksen tai sen osan. Tuomioistuin ei enää voi lisätä kaavaan asioita, jotka on jätetty siitä pois. Lisäksi valittaa voi vain laillisuusperusteella. Tarkoituksenmukaisuusperusteilla – sillä onko kaava hyvä vai huono – ei ole oikeudessa merkitystä.

 

Näistä syistä emme voi saada maakuntakaavasta pois jätettyjä luontokohteita enää valituksella kaavaan takaisin. Tuomioistuin voi kuitenkin halutessaan tehdä toisen asian: kumota päätöksen poistaa kaavasta lähes 200 vanhojen maakuntakaavojen suojelualuevarausta. Muuten kaavasta olisi luonnolle enemmän haittaa kuin hyötyä – vaikka luonnon piti olla yksi kaavan pääasioista.

 

Katsoimme valituksessamme, että näitä vanhojen kaavojen suojelualuevarausten poistoja ei ole riittävästi selvitetty – ei kohdekohtaisesti eikä niiden yhteisvaikutuksien kannalta. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain riittävien selvitysten vaatimuksen vastaista. Luonnonsuojelun huonontaminen voimassaolevista kaavoista on myös maakuntakaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaista.

 

Kaksi ongelmahanketta

 

Vaadimme myös kahta kaavan aluetta kumottavaksi: Porvoon merialueen tuulivoimapuistoa ja Bastukärrin logistiikka-aluetta.

 

Keskelle itäistä Suomenlahtea on kaavassa merkitty iso merituulivoimapuisto. Tätä huonompaa paikkaa ei tuulivoimalalle voi Suomessa löytää. Alueen läpi kulkee Siperiaan muuttavien arktisten vesilintujen päämuuttoreitti. Vaadimme kohdetta poistettavaksi kaavasta maakäyttö- ja rakennuslain lisäksi myös luonnonsuojelulain Natura-pykälien vastaisena.

 

Toinen ongelmakohde on Sipoon ja Vantaan rajamailla sijaitseva Bastukärrin logistiikka-alue. Hankekokonaisuuden louhososasta valmistui talvella ympäristövaikutusten arviointi. Sen tulos oli selvä: aluetta ei voi laajentaa etelään. Juuri näin kuitenkin maakuntavaltuuston viimeisessä kokouksessa tehtiin – pohjaesityksen vastaisesti ja niukasti äänin 31–29. Siksi me lisäsimme tämän asian valitukseemme.

 

Seuraavaksi kokonaismaakuntakaava


Uudellemaalle valmistellaan jo kokonaismaakuntakaavaa. Siinä on korkea aika hoitaa maakunnallinen viherverkosto kuntoon. Tämän "vihreän infrastruktuurin" merkitys on noussut myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

 

TAPANI VEISTOLA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin verkkouutinen 1.7.2017.