Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Korona – tilaisuutemme ja vinkkimme

Päivitetty 4.4.2020 klo 21

Tässä on ensin Uudenmaan piirin tilaisuuksien tilanne ja sitten piirin vinkit yhdistyksillekin. Niitä päivitetään tähän tilanteen mukaan. Jokaisen yhdistyksen täytyy toki itsenäisenä oikeushenkilönä päättää tilaisuuksistaan itse.

UUDENMAAN PIIRIN TILAISUUDET

Piirin eduskuntakäynti, Keravan vesiseminaari, metsätilaisuuden suunnittelupalaveri, Itämeri-ryhmän kokous ja vesiluontotyyppikoulutus on siirretty myöhempään aikaan. Myöskään Uudenmaan perinnemaisemaryhmä UUPE ei järjestä toistaiseksi talkoita.

Myös piirin kevätkokous siirretään toukokuuhun, siitä päätetään piirihallituksessa 15.4. Maan hallitus antanee pääsiäisen jälkeen etäkokousten pitämistä helpottavan yhdistyslain muutoksen.

UUDENMAAN PIIRIN VINKIT

Jokaisen piirin ja yhdistyksen on itsenäisenä oikeushenkilönä (ry) päätettävä asioistaan itse.

Tässä piirin vinkkejä, joita päivitetään tilanteen mukaan.

1. Noudatetaan varovaisuutta, säädöksiä ja viranomaisohjeita

2. Ehkäistään epidemian leviämistä välttämällä muita tilaisuuksia kuin täysin välttämättömiä kokouksia

 • Hallituksen kokoukset voi pitää esim. sähköpostissa tai etänä – nyt on hyvä hetki harjoitella tätä! Hallitus voi lain mukaan järjestää kokouksensa haluamallaan tavalla.
 • Kannattaa priorisoida päätöskokoukset ja kokouksissa päätösasiat.
 • Esitelmät webinaareihin sekä retket ja talkoot myöhempään aikaan.

3. Tarveharkintaa kannattaa tehdä myös kevät/vuosikokouksien kanssa.

Kokousten pitämisestä tai siirtämisestä

 • On ilmeistä, että hallitus antaa pääsiäisen jälkeen poikkeuslakiesityksen, jolla kokousten siirtoa helpotetaan.
 • Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä määrättynä aikana. Kokouksen lykkääminen ei kuitenkaan yleensä ole käytännön ongelma, ellei joku jäsen kokousta – viime kädessä aluehallintoviraston kautta – vaadi (20 §).
 • Hyväksyttyä tilinpäätöstä yms. voidaan tarvita rahahakemuksiin ja niiden raportointiin (varsinkin EU-hankkeet, joiden järjestöihin voi tulla EU-tarkastus teoriassa milloin hyvänsä).
 • Periaatteessa sääntöjen ja lain laiminlyönneistä voi syntyä jopa vahingonkorvausvastuu (yhdistyslain 39 §). Tällainen tilanne ei ole kuitenkaan kovin todennäköinen tavallisia kevätkokouspäätöksiä ajatellen.
 • Yhdistys voi käyttää kokousta sääntöjen määräämän ajan yli lykätessään kokonaisharkintaa ja intressivertailua (”pienempi paha”). Joissakin tapauksissa voi harkita kevätkokoksen asioiden siirtämistä syyskokoukseenkin. Mutta jos kokousta lykätään, siitä on tärkeää tehdä yhdistyksen hallituksessa virallinen päätös.

Iso ja pieni kokous

 • Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet on pääsääntöisesti kielletty 13.5. asti, ja se koskee lähtökohtaisesti myös kokouksia. On kuitenkin oikeudellisesti epäselvää koskeeko tämä myös yhdistysten kevätkokouksia. Niiden voi ajatella olevan yksityisiä eikä julkisia kokoontumisia (vertaa kokoontumislaki 2 §: ”jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä”).
 • Asiaa saatetaan tarkentaa hallituksen poikkeuslakiesityksessä pääsiäisen jälkeen.
 • Varovaisuutta ja järkeä on syytä noudattaa, ja ongelmaa ei synny ellei kokoukseen ei tule yli 10 henkeä.
 • Osallistujamäärä saa olla pienikin. Siitä on säädetty joka yhdistyksen säännöissä erikseen. Esimerkiksi piirissä riittää käytännössä kolme henkeä.
 • Osallistujilta kannattaa vaatia etukäteisilmoittautumiset. Se helpottaa näissä oloissa käytännön järjestelyjä erityisen paljon.
 • Mikäli kokouksia pidetään, suositellaan niiden pitämistä ulkotiloissa riittävin etäisyyksin (kuten Kirkkonummen ympäristöyhdistys teki niin kokouspaikan parkkipaikalla).

Etäkokouksista

 • Etäkokouksen pitämisestä pitää olla yhdistyslain mukaan maininta järjestön säännöissä. (Esimerkiksi piirin säännöissä näin ei ole, joten niitä ei voi virallisesti pitää. Kokouksen pitämättä jättämisen arvioi Siviksen webinaarissa yhdistysjuristi pienemmäksi yhdistyslain rikkomukseksi kuin kokouksen pitäminen sääntöjen tai lain vastaisesti, jolloin päätökset voivat mennä kanteen kautta nurin.)
 • On kuitenkin ilmeistä, että hallitus antaa etäkokouksia helpottavan poikkeuslakiesityksen eduskunnalle pääsiäisen jälkeen.
 • Kokouksen seuraamisen voi mahdollistaa joka tapauksessa hyvänä palveluna jäsenistölle. Etäosallistujalla ei silloin ole kuitenkaan päätös- eikä äänivaltaa.
 • Hyvä käytäntö on laittaa hyvissä ajoin etukäteen nettiin kaikki kokousasiakirjat (myös toiminnantarkastuskertomus). Näin niitä on mahdollista kommentoida (esimerkiksi puheenjohtajalle) niidenkin, joiden kokoukseen pääsyn korona estää.
 • Uudenmaan rajat on suljettu 19.4. asti, mutta asetuksessa on poikkeus luottamustoimia varten. Poliisin tulkinnan mukaan tämä koskee myös järjestöjen luottamustoimia.

Yleistä kokousista korona-aikana

 • on oikein jäädä kotiin, jos olet vähänkään flunssassa, olet ollut tekemisissä tartunnan saaneen kanssa, olet matkustanut kahden viikon sisällä ulkomaille, olet riskiryhmää, koet että kokous tai siihen matkustaminen aiheuttaa sinulle riskiä jne.
 • kokoukset pidetään mahdollisimman lyhyinä
 • ei kätellä
 • osallistujat hajautetaan eri puolille tilaa vähintäään metrin päähän toisistaan
 • yksi hyvä käytäntö on pitää kokous ulkona
 • ei ruokailua
 • sisään tullessaan jokainen pesee kätensä saippualla
 • myös käsidesiä on syytä olla tarjolla

4. Piirin työntekijät työskentelevät suuremmalta osin etänä

 • Tämä ei juurikaan vaikuta piirin toimintaan, koska siihen on jo totuttu.
 • Etätyötä ja kokouksien hoitamista etäyhteyksillä suositellaan.
 • Luonnonsuojeluliiton keskustoimisto on suljettu ulkopuolisilta vierailta ainakin 13.4. asti.
 • Ulkoisiin kokouksiin työntekijät saavat mennä oman riskiarvionsa mukaan, mutta velvollisuutta isoihin ulkoisiin kokouksiin paikan päälle menemiseen ei ole.
 • Työmatkoja Helsingin ulkopuolisiin tilaisuuksiin ei tehdä muuten kuin etäyhteydellä.
 • Maastokäyntejä voi tehdä oman riskiarvion mukaan (arvioi miten matkustat!).
 • Ketosirkka-hankkeen töiden tilanne pohdintaan tarkemmin viimeistään 15.4. piirihallituksessa.

Ulos luontoon on suositeltavaa mennä
Retkipaikan vinkit koronaepidemian aikaiseen retkeilyyn

Kirkkonummen yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 26.3.2020 ulkona turvarajojen kanssa. Laura Räsänen.