Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vesilaki virtavesiemme avuksi. Kalatalousvelvoitteiden asettaminen, muuttaminen ja toteutus vesivoimaloissa.

Virtavesiwebinaari, jossa käydään läpi kalatalousvelvoitteiden asettaminen, muuttaminen ja toteutus vesivoimaloissa. Puhujana Antti Ylitalo. Ilmoittaudu viimeistään webinaariviikon maanantaina. Tilaisuus on osa vesivuoden virtavesiwebinaarisarjaa. Tervetuloa mukaan!

 

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

Webinaarit toteutetaan osana Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima vesistölähettilästoimintaa ja Freshabit LIFE IP -hanketta.

Freshabit-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-ohjelmasta, joka on ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena on auttaa EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanossa sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkoston rakentamisessa.

Freshabit LIFE IP on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun. Koko maan laajuista hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. Luonnonsuojeluliiton lisäksi muita toimijoita ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset sekä ympäristöjärjestöistä WWF ja Natur och Miljö.

Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.