Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Syksyllä 2017 Tampereen kaupunki kutsui kolme luontoyhdistystä (SLL
Tampere, SLL Pirkanmaa ja Villi Vyöhyke) keskustelemaan Kintulammin hoito-
ja käyttösuunnitelmasta. Palaverissa nousi esiin myös alueen
ennallistamistoimet.​ K​olme yhdistystä perustivat yhteisen ennallistamisryhmän, joka toteuttaisi nämä ennallistamistoimet. Ryhmä
perustettiin keväällä 2018 Kintulammin ennallistamisryhmän nimellä.
Ryhmän toimenkuvaksi muotoutui erityisesti suo- ja metsäojien patoaminen,
lahopuiden tuottaminen eri menetelmillä ja metsän ennallistaminen
polttamalla. Ennallistamispolttoihin päätettiin kouluttautua Metsähallituksen
luontopalveluiden ennallistamispoltoissa.

2019

2018

  • Seitsemisen kansallispuistossa suoritettu poltto​ toukokuussa
  • Eloisa elokuu -viikonlopun yhteydessä
    ennallistamisryhmä järjesti suon ennallistamistalkoot Kintulammilla
    Kaukaloisen lounaspuolella sijaitsevalla suolla ​ 18.8​
Puolukan varpu

Toiminta

Täältä löydät kuvaukset toimintaryhmistämme ja siitä miten voit tulla mukaan.

Lue lisää

Lehtiryhmä

Tampereen Luonto -lehti tavoittaa kaikki yhdistyksen jäsenet kahdesti vuodessa.

Lue lisää

Retkiryhmä

Retkiryhmä on matalan kynnyksen retkeilytoimintaa järjestävä vapaaehtoisporukka.

Lue lisää

Roskaryhmä

"Roskaryhmä" on yhdistyksen uusin tulokas, joka tekee töitä siistin Tampereen puolesta.

Lue lisää
Ketotalkoot Koivulanniityllä.

Talkooryhmä

Talkooryhmä järjestää Tampereen alueella vieraslajien torjuntatalkoita sekä perinnebiotooppien, tavallisimmin niittyjen, hoitotalkoita.…

Lue lisää