Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Tänä vuonna teemme Luonnonkukkien päivän retken 15.6. Tampereen Lukonojanmäen Pitkäahteeseen. (Huom.! Retkipäivä on siis tänä vuonna poikkeuksellisesti lauantai.) Retken vetäjänä toimii Matti Kääntönen Tampereen kasvitieteellisestä yhdistyksestä.

Lukonmäen Pitkäahde kuuluu kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa mainittuihin alueisiin. Kuusivaltaiseen kangasmetsään sisältyy rehevää lehto- ja puronvarsilajistoa, myös harvinaisempaa lähdelajistoa. Puustossa on myös niinipuita ja vaahteroita, lahopuitakin on jonkin verran. Koko eliölajistossa on silmälläpidettäviä lajeja mm. käävissä, hyönteisissä, kasveissakin. Suomen ns. vastuulajina löytyy kaiheorvokkia; liito-oravakin kuuluu alueen eläimistöön.

Matti Kääntönen on tutkinut alueen kasviston vuonna 2012, mutta havaintoja on jo 1960-luvulta.

Kokoontuminen Kaukajärven koulun eteläpuolen parkkipaikalla klo 13. Paikalle pääsee muun muassa busseilla 9A ja 9B. Pois voi jäädä Kaukajärven koulun kohdalla.

Retki kestää noin kaksi tuntia. Säänmukainen varustus.

Tervetuloa!