Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys järjestää maanantaina 25.2.2019 klo 18-20 Mikkelin pääkirjaston Mikkeli-salissa, Raatihuoneenkatu 6, luontoillan, jossa erikoistutkija Sauli Valkonen Luonnonvarakeskuksesta kertoo metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmien perusteista ja käytännöstä pitkän kokemuksen ja uusimpien tutkimusten pohjalta. Metsänomistajan näkökulmaa asiaan tuo Raili Kautiainen.
Jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuuta. Kuusikoissa käytetään poiminta- ja pienaukkohakkuita, männiköissä myös ylispuuston kasvatusta. Jatkuvassa kasvatuksessa ei päästä niin suureen puuntuotokseen kuin viljelymetsätaloudessa, mutta se voi silti olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Metsänhoidon kustannukset ovat pienet eikä hakkuutuloja tarvitse odottaa vuosikymmeniä kuten avohakkuun jälkeen. Pysyvästi peitteisenä kasvava metsä turvaa avohakkuuta paremmin metsäluonnon monimuotoisuutta ja vähentää ravinne- ja kiintoainepäästöjä vesistöihimme. Metsän hiilivarasto säilyy myös suurempana kuin avohakkussa, mm. koska maanpintaa ei ole tarpeen rikkoa uudistamista varten.
Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan – toivotaan vilkasta keskustelua aiheesta!