Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Sompion yhdistys

Sompio
Navigaatio päälle/pois

Retki Tulppioon, Nuortille, Suomen luonnon päivän jälkeisenä päivänä, su 1.9. -2.9. 2019.

Perillä tutustutaan nk. Soklin ahoihin, jotka ovat laajoja, luontaisesti puuttomia, ns. kattilalaaksoja. Niissä esiintyy niitty- ja nummikasvillisuutta. Luontotyyppinsä edustajana ne ovat maamme huippua, uuden tiedon mukaan kenties ainutkertaisia maailmassa. Vesistöjen lähellä kasvillisuus on Tulppion seudulla erityisen rehevää, johtuen maaperän fosforipitoisuudesta. Lapissa harvinaisia kasveja, kuten rantayrttiä, esiintyy laajoina kasvustoina. Alueen nimikkokasvi on laaksoarho, joka on Kemijoen, Kitisen ja Nuorttijoen latvavesien oma aarre. 

Retkellä kerromme alueen historiasta sekä tätäkin Natura-aluetta uhkaavasta Soklin kaivoshankkeesta. Menemme Tulppioon kimppakyyteillä, lähtöpiste Sodankylä tai Savukoski. Patikoimme päivän aikana n. 10 km. Yötä ollaan kuuluisan taimenjoen, Nuorttin varressa. Omat eväät mukaan. Matka- ja yöpymisjärjestelyjä varten ilmoittaudu Leenalle, 0409644349, mahdollisimman pian. Vain Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenille.