Sijainti: Pääsivu / Site Actions / Yhteystiedot / Hallitus ja valtuusto

Hallitus ja valtuusto

Luonnonsuojeluliiton ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokouksen valitsema liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja vahvistaa mm. Luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelman ja budjetin. Liittovaltuuston valitsema liittohallitus panee toimeen päätökset ja kokoontuu kerran kuukaudessa.


Liittohallitus

Liittohallituksen jäsenet valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan liittovaltuuston syyskokous. Liittohallituksen puheenjohtajan valitsee liittokokous kolmen vuoden välein. Liittohallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään 5 jäsentä on saapuvilla, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Liittohallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton hallitus 2018: vasemmalta Selen Raiskila (varapuheenjohtaja), Heikki Kurkela, Kaisa Lappalainen, Riku Lumiaro, Varpu Määttänen, Harri Hölttä (puheenjohtaja), Riikka Karppinen, Heikki Simola ja Antti Haataja. Kuvasta puuttuu Pertti Sundqvist. 

Liittohallituksen puheenjohtaja
Harri Hölttä, p. 040 7229224, harri.holtta@sll.fi (Joensuu)

Varapuheenjohtaja 
Selen Raiskila, FT, p. 050 372 7078, selen.raiskila@sll.fi (Nurmijärvi)

Liittohallituksen muut jäsenet

  • Antti Haataja, tietokirjailija ja luontokuvaaja, antti.haataja@sll.fi (Sipoo)
  • Riikka Karppinen, toiminnanjohtaja, p. 0400 823 245, riikka.karppinen@sll.fi
  • Heikki Kurkela, biologi, MBA, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 5848 090, heikki.kurkela@sll.fi
  • Kaisa Lappalainen, KTM, yrittäjä, kaisa.lappalainen@sll.fi (Turku)
  • Riku Lumiaro, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija, p. 050 585 9857, riku.lumiaro@sll.fi
  • Varpu Määttänen, ympäristökasvattaja, p. 041 4624 764, varpu.maattanen@sll.fi
  • Heikki Simola, FT,dos. p. 050 5660 640, heikki.simola@sll.fi (Joensuu)
  • Pertti Sundqvist, pertti.sundqvist@sll.fi (Turku)

Varajäsenet

  • Antti Lankinen, TM, pastori, p. 040 5945622, antti.lankinen@sll.fi (Sotkamo)
  • Kimmo Saarinen, FT, johtaja, kimmo.saarinen@sll.fi (Imatra)

 

Liittovaltuusto

Liittovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan liittokokous. Liittovaltuustoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 27 varsinaista jäsentä sekä kullakin 1-2 varajäsentä.

Liittovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Liittovaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 

Liittovaltuusto


Liittovaltuuston puheenjohtaja
Vesa Luhta, p. 040 542 6217, vesa.luhta@sll.fi

Varapuheenjohtaja
Tarja Heikkonen p. 044 9898191, tarja.heikkonen@sll.fi

Valtuutetut luonnonsuojelupiireittäin, suluissa varavaltuutetut

Etelä-Häme: Matti Laurila (Petri Honkanen ja Heli Jutila)
Etelä-Karjala: Jari Kiljunen (Kimmo Klemola, Juha Jantunen)
Etelä-Savo: Markku Nironen (Miia Kuisma ja Stephen Condit)
Kainuu: Sini Kirkelä (Raimo Rajamäki, Hannu Putkonen)
Keski-Suomi: Sari Jussila (Markku Julkunen ja Matti Aalto)
Kymenlaakso: Pekka Raukko (Jorma Kervinen ja Lassi Kujala)
Lappi: Seppo Väinönheimo (Sari Hänninen ja Seppo Aikio)
Pirkanmaa: Larissa Heinämäki ja Heikki Toivonen (Matti Pirhonen ja Anni Kytömäki)
Pohjanmaa: Pentti Kananoja (Hannu Tuomisto ja Hannu Lehtiö)
Pohjois-Karjala: Keijo Luoto (Markku Aho ja Veli-Matti Sorvari)
Pohjois-Pohjanmaa: Kalle Hellström (Hannu Karvonen ja Pirkko-Liisa Luhta)
Pohjois-Savo: Helvi Heinonen-Tanski (Mauri Tiainen ja Martti Vuorinen)
Satakunta: Seppo Varjonen (Markku Suominen ja Sini Solala)
Uusimaa: Riku Cajander, Tarja Heikkonen, Jouni Lamminmäki, Mikko Niskasaari, Heta Rinta-Pollari ja Pasi Raipola (Emilia Horttanainen, Anneli Mikkonen, Esa Lehtinen, Stephen Venn, Hilkka Toivonen ja Tapio Tiirikainen)
Varsinais-Suomi: Riikka Armanto ja Lassi Suominen (Jussi Laaksonlaita ja Pertti Sundqvist)
Luonto-Liitto: Maria Silvanti, Suvi Kolu, Varpu Määttänen ja Katri Silvonen (Annina Wallinsalo, Ari-Pekka Pelkonen, Niko Halonen ja Kalle Ristikartano)