Sijainti: Pääsivu / Site Actions / Yhteystiedot / Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Itälahdenkatu 22b A, 00210 Helsinki
09-228 08 210 (ark. klo 9-15)

www.sll.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Krista Kujala, email etunimi.sukunimi@sll.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen- ja tilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Sivusto perustuu Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenten ja Suomen Luonto -lehden tilaajien antamiin tietoihin. Tarkoituksena on jäsen- ja tilaajatietojen ja jäsenyyteen / lehtitilaukseen liittyvien tietojen ylläpito.

Rekisteriä käytetään:

- jäsenlehden postitusrekisterinä
- jäsenmaksujen laskutuksiin ja suoritusten kirjauksiin
- Suomen luonnonsuojeluliiton piirien ja paikallisyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden tietojen ylläpitoon
- Suomen luonnonsuojeluliiton luottamushenkilöiden, kannatusjäsenten, ulkojäsenten tietojen ylläpitoon

5. Rekisterin tietosisältö

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenet:

- koko nimi
- osoite
- sukupuoli
- äidinkieli
- liittymispäivä / eropäivä ja eron syy
- jäsenlaji
- piiri ja paikallisyhdistys
- mitä kautta liittynyt jäseneksi
- jäsenmaksutiedot
- tieto mahdollisesta Luonnonsuojeluliiton ansiomerkistä
- tieto mahdollisesta Luonnonsuojeluliiton luottamustoimesta

Vapaaehtoiset tiedot:

- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- syntymävuosi
- markkinoinnin eston merkintä

Suomen Luonto -lehden tilaajat:

- koko nimi
- osoite
- sukupuoli
- äidinkieli
- henkilö/yhteisö
- tilauksen alkamis- ja päättymisaika
- tilauksen päättymisen syy
- tilauslaji
- kampanjakoodi
- tilauksen maksutiedot

Vapaaehtoiset tiedot:

- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- syntymävuosi
- markkinoinnin eston merkintä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet ja tilaajat ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan tai tiedot saadaan jäsenyhdistyksiltä. Henkilöjäsenet antavat jäsentiedon ja suostumuksen kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Postin osoitetietojen päivitys postin kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenyhdistyksen oman jäsenistön yhteystietojen lähettäminen kolme kertaa vuodessa jäsenlistoina jäsenyhdistyksen vastuuhenkilölle. Jäsenyhdistyksen vastuuhenkilön erikseen pyytäessä, toimitetaan yhdistyksen jäsenten osoitetiedot tarratulosteina tai sähköisenä tiedostona jäsenyhdistyksen vastuuhenkilölle (esim. yhdistyksen lehden postitusta varten).

Osoitetiedot Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemien lehtien postitusta varten luovutetaan keskustoimistolta painotaloihin.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä.

Suomen luonnonsuojeluliiton rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.

9. Tarkastus ja korjausoikeus

Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan sähköisen jäsenpalvelun kautta, johon rekisteröidytään. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.