Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

Suomi on maailman vakaimpia, vauraimpia ja onnellisimpia maita. Suomalaisten tärkein ylpeyden aihe on suomalainen luonto. Mutta luontomme voi huonosti. Luontokato ja ilmaston kuumeneminen on pysäytettävä, jotta suomalaisille rakkaista maisemista ja hyvinvointivaltiosta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Elämme viimeistä vuosikymmentä, jona voimme kääntää luontokadon luonnon elpymiseksi ja rajoittaa ilmaston kuumenemisen tasolle, jolla maapallo säilyy kaikille elinkelpoisena. Nämä kriisit on pysäytettävä yhdessä. Suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa. Luonto tarvitsee entistä vahvempaa turvaa ja Suomen tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni.

Luontomarssi toteutetaan eri puolilla Suomea, mm. Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Sekä Raaseporissa! Tervetuloa mukaan tärkeään tapahtumaan!

Valtakunnallisesti toteuttavasta luontomarssista löydät tietoa täältä:

Luontomarssi

Finland är ett av världens stabilaste, rikaste och lyckligaste länder. Finländarnas största stolthet är den finska naturen. Men vår natur mår dåligt. Naturförlusten och klimatuppvärmningen måste stoppas för att vi skall kunna värna om våra kära naturlandskap och välfärdsstaten även i framtiden.

Vi lever under det sista årtiondet, då det ännu är möjligt att omvandla naturförlusten till en återhämtning av naturen och begränsa uppvärmningen av klimatet till en sådan nivå att livet på vår jord är livskraftigt och drägligt för oss alla. Vi måste stoppa dessa kriser tillsammans. Den finska naturen kan endast skyddas i Finland. Naturen behöver ett ännu starkare skydd och vi måste hålla fast vid de vetenskapligt underbyggda klimatmålen.

Kom med till ett viktigt evenemang!

Mer information om marschen:

Naturmarsch den 18 mars! – Natur och miljö (naturochmiljo.fi)