Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Nu är vi inne på det nya året och det är dags att belöna årets na­tur­skydds­åt­gärd 2019 i Raseborg!

Har du eller någon du vet om gjort en ur naturskyddssynpunkt viktig åtgärd under fjolåret? Berätta det nu åt oss!

Priset för årets natuskyddssåtgärd kan delas till en privatperson, en grupp, en förening, ett företag, ett projekt eller vilken instans som helst som fungerat för vår gemensamma natur.

Det enda kriteriet är att naturskyddsåtgärden måste ha med Raseborg att göra. Det måste inte handla om något stort för att det skall vara viktigt! Låt oss alltså veta även om små åtgärder som någon gjort!
Vi vill ha alla kandidater tills slutet av januari. Vi väljer den belönade åtgärden i februari.
Sänd oss vårt förslag antingen via epost raasepori@sll.fi eller som meddelande här på facebook!