Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Fågelholks-talko lördag 20.4.2019 kl 10-14

Raseborgs Ornitologer Lullula och Raseborgs Natur rf. ordnar fågelholkstalko i Pojo, vid Påminne skidcenter lö 20.4.2019 kl 10-14

 

Då gamla skogar hela tiden minskar råder det för hålhäckande arter allt större brist på passliga boplatser.

Kom alltså med på gemensamt holktalko för att göra hem åt fåglarna! Du får plocka ihop din egen holk av färdiga material eller göra den helt från början själv! Holken hinner ännu bra för häckningarna denna vår. Visst är det intressant att följa med fågelfamiljens liv fast i sin egen trädgård!

På talkot har du möjlighet att bygga åt dig själv olika hålkar allt från gråa flugsnapparens öppna holk till Knipans stora boning. På plats finns flera erfarna holkbyggare som hjälper och ger råd vid behov.

Fågelholkstalkot passar för byggare av alla nivåer och i alla åldrar – kom alltså modigt med!

 

Dagen börjar med en kort presentation av olika holkmodeller och –material, beprövade (och förkastade) byggnadssätt samt placeringen av holkarna i terräng för olika fågelarter.

Tilläggsinformation ger:

Sami Virta 0408234896

samuel.virta@gmail.com

och

Kimmo Virta 0407272412

ko.virta@gmail.com

 

Talkoplatsen på kartan:

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6667112.5&e=311113.25&title=P%C3%B6ntt%C3%B6talkoot&desc=&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

Vi ses i lördag!