Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

Raaseporin kaupunki omistaa yhteensä noin 4200 hehtaaria metsää ja kaupungin vuosittainen tavoite on avohakata noin 40 hehtaarin ala.

Raaseporin metsät

Raaseporin kaupunki omistaa yhteensä noin 4200 hehtaaria metsää ja kaupungin vuosittainen tavoite on avohakata noin 40 hehtaarin ala. Siis 400 000 neliömetriä!

Vuonna 2013 laaditun kaupungin metsänhoitosuunnitelman mukaan metsää on 3777 hehtaaria. Suunnitelman ulkopuolelle jää 1210 hehtaaria, josta lakisääteisiä suojelukohteita on 165 ha, vapaaehtoisia rajoituskohteita 261 ha ja joutomaata löytyy 804 hehtaaria. Lisäksi kaupungilla on suunnitelman kartoituksista ulkopuolelle jätettyä metsämaata arviolta noin 400 hehtaarin ala. Suunnitelmaan on merkitty asutukseen rajoittuvaa metsää 310 hehtaaria.

Raaseporin omistamat metsäalueet. (Lähde: ArcGIS)

Seuraava avohakkuu voi olla sinun lähimetsäsi!

Me kuntalaiset olemme metsänomistajia. Kaikilla meillä on oikeus käyttää kunnan omistamia metsiä, nauttia luonnon kauneudesta, elpyä stressistä, ulkoiluttaa koiraa, käydä kasvi-, lintu- ja sieniretkillä sekä marjastaa – kukin omalla tavallaan. Metsien virkistyskäytön taloudellista hyötyä ei tulisi aliarvioida. Vaikka – ja koska – sen taloudelliset hyödyt ovat vaikeasti mitattavissa, tulee sille antaa suuri painoarvo metsänkäsittelyn suunnittelussa kunnan metsissä. Metsänkäsittelyn vaikutukset ovat pitkäkestoisia – ihmisiän mittaisia tai pidempiä, eikä niitä pysty perumaan. Puisto- ja virkistysmetsille tulisi laatia oma, kattava hoitosuunnitelma, ja kaikista toimenpiteistä näissä metsissä tulisi kokonaan luopua kunnes hoitosuunnitelma on hyväksytty. Hoitosuunnitelman tulisi tähdätä siihen, että puisto- ja virkistysmetsiä käsitellään mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan, jolloin niistä saatu hyöty ylettyisi myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.

Arvojen menetystä

Metsänkäsittelytoimet – ja näistä avohakkuut erityisesti – voivat heikentää metsäalueen viereisten tai läheisten kiinteistöjen arvoa. Lisäksi avoimeksi hakattuun alueeseen rajautuva puusto voi muuttuneiden tuuliolosuhteiden vuoksi olla entistä alttiimpi myrskyvaurioille. Avohakkuun jälkeen metsä menettää virkistyskäyttöarvonsa jopa moniksi kymmeniksi vuosiksi. Tämä on merkittävä asia kuntalaiselle, joka ostaa kiinteistön joko valmiiksi rakennettuna tai rakentaakseen siihen itse talon. Kiinteistön jälleenmyyntiarvo voi metsänkäsittelyn johdosta heiketä.

 

Raaseporin metsät

Kestävästä metsänkasvatuksesta

Mitä kestävä metsänhoito oikeastaan on? Jatkuvan kasvatuksen metsänkäsittelymenetelmästä liikkuu paljon sitkeässä istuvaa väärää…

Lue lisää

Metsät ja ympäristö

Luonnon monimuotoisuus vähenee uhkaavaa vauhtia, mutta kehitys voidaan vielä pysäyttää!

Lue lisää

Metsät ja hyvinvointi

 Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Luonto parantaa mielialaa, auttaa palautumaan stressistä…

Lue lisää