Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Tervetuloa,

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kokous pidetään lauantaina 10.04 .2020 klo 13.00 etäyhteydellä.

Kokouksen aluksi aluesihteeri Juha Ahola lausuu tervehdyssanat. Varsinaisen kokouksen jälkeen Tuulikki Miettinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta avaa patojen purkamiseen liittyvää prosessia ja Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitosta kertoo liiton Vapauta virrat-kampanjasta.

Ilmoita osallistumisestasi  5.4. mennessä Juha Aholalle, juha.ahola@sll.fi tai +358408482869.

Osallistujat saavat linkin kokoukseen ilmoittautumisen jälkeen.

Kokousta moderoidaan osoitteessa Puijonkatu 15, 70100 Kuopio, joten sitä voi seurata myös siellä. Kokoukseen suositellaan vahvasti kuitenkin etäosallistumista.

 

Paikallisyhdistyksille:

Ilmoita yhdistyksesi osallistujat.

Piirin kokouksessa käyttävät äänivaltaa paikallisyhdistykset valtuuttamiensa edustajien kautta. Jokaisella paikallisyhdistyksellä on oikeus lähettää piirin kokoukseen kolme (3) edustajaa ja yksi lisäedustaja jokaista paikallisyhdistyksen alkavaa kahdeksaakymmentä (80) henkilöjäsentä kohden, joiden osalta on edellisenä tili- ja toimintavuotena suoritettu piirille tuleva jäsenmaksu.

Osallistujia kokoukseen saa tulla enemmänkin, mutta äänioikeus on noilla edellä mainituilla jäsenillä.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA       

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2) Todetaan kokouksen laillisuus.

3) Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

4) Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6) Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat.

7) Päätetään piirihallituksen varsinaisten jäsenten määrä seuraavalle vuodelle.

8) Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset.

9) Valitaan edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon ja liittokokoukseen.

10) Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat.

11) Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä.

12) Käsitellään muut mahdolliset asiat.