Sijainti: Pääsivu / Luontokohteet / Rastunsuon lintujärvi Rautalammilla

Rastunsuon lintujärvi Rautalammilla

Rastunsuon lintujärvi sijaitsee Rautalammilla, lähellä Kerkonkosken kylää vanhalla turvetuotantolohkolla. Turvetuotanto alueella päättyi 1990-luvun alussa, jolloin VAPO Oy perusti paikalle lintujärven. Pinta-ala on noin 15 ha, ja alue on vuosien kuluessa kehittynyt luonnonmukaisen järven tapaiseksi. Lintujärvi on matala ja ajan myötä rannoiltaan kasvittunut. Suurin syvyys on alle puolitoista metriä, joten järvi sopii vesilintujen ravinnon hakuun. Pesintään soveltuvat parhaiten järven pikku saarekkeet.

Rastunsuon lintujärvi RautalammillaLintujärvellä pesiviä lajeja ovat mm. kala-, nauru- ja pikkulokki sekä erilaiset sorsalinnut, kuten heinäsorsa, tavi, haapana, tukkasotka, telkkä ja laulujoutsen. Aiemmin alueella pesi useana vuonna, ehkä eteläisimpänä Suomessa, myös uivelo. Myös kurki kuuluu alueen lintulajistoon. Sääksi eli kalasääski poikkeaa toisinaan paikalle saaliinpyyntiin, sillä järvessä elelee mm. ruutanoita. Luhtahuitista on havaintoja useilta vuosilta. Pikkulinnuista rannan pensastoissa lauleskelevat mm. pajusirkku ja ruokokerttunen, joinakin vuosina myös satakieli, ympäröivillä viljelysalueilla pesii kiuru. Rantojen hetteiköillä tepsuttelevat västäräkit.

Vuosien kuluessa lintujärvellä ja sen lähiympäristössä on havaittu monia harvinaisuuksia, kuten pikku-uikku, jalohaikara, pikkujoutsen, tunturipöllö, lampiviklo, sepelrastas ja vuorihemppo. Muuttolennossa paikalla on nähty mm. allihaahka.

Rastunsuon lintujärvelle on rakennettu kaksi lintutornia. Niistä avautuu muuten alavalla paikalla mainio yläperspektiivin näkymä lintujärvelle. Toisen tornin vieressä sijaitsee hirsinen nuotiokatos. Järven ympäri on perustettu helppokulkuinen, noin 1½ km pituinen ympäristöpolku. Sen varrella on rasteja, joissa kuvataan alueen lintujen lisäksi kasveja ja muita eliöitä. Polku kulkee lintutornien kautta, joten välillä voi nousta torniin katselemaan lintuja ja maisemia.

Lintujärven ja sen rantojen kasvillisuus kehittyy ja monipuolistuu koko ajan. Aluksi karulla suon pohjalla on ollut niukasti lajeja, mutta varsin pian alaa ovat vallanneet tavanomaiset kosteikkojen lajit, kuten rusokit, järvikorte, mutaluikka ja sarat. Monipuolinen kasvillisuus parantaa monien hyönteisten elinehtoja, mikä taas on edellytys hyönteissyöjälintujen toimeentulolle.

Rastunsuon lintujärvi rantametsineen ja -pensastoineen on nykyisin Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin omistuksessa ja rauhoitettu linnustonsuojelualueeksi osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa. Lintujärven rannat pensoittuvat nopeasti, ja siksi näkyvyyden ja sopivien pesäpaikkojen ylläpitämiseksi joudutaan välillä raivaamaan pois puustoa ja pensaikkoa. Hoitotoimia on tehty erityisesti vuoden 2017 kuluessa. Alueelle on perustettu äskettäin myös keinotekoinen, erityisesti muuttaville kahlaajille ruokailupaikaksi soveltuva lietteikkö.

Sisä-Savon luonnonystävät pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan tukemaan Rastunsuon lintujärven edelleen kehittämistä sekä lisäämään lajiston monipuolisuutta ja käyttöä seudun luonnontuntemuksen parantamisessa.

Lintuyhdistys Kuikka

Ismo Nuujan kuva-albumi    > valitse kohta Kuva-albumit ja Rautalampi-Rastunsuo

Kuva Jorma Knuutinen