Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

KAAVIN KUNTA, KAAVOITUSKATSAUS 2022 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN 2022 OSALLISTUMIS- JA AR­VIOIN­TI­SUUN­NI­TEL­MA 31.8.2022 KAAVASELOSTUS 31.8.2022

Lähettäjä:

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Luonnonsuojeluasetuksen (1997/160) pykälät 2, 22 ja 23 sekä liitteet 4 ja 5 antavat suojan liito-oravalle. Siksi liito-oravan lisääntymispaikkaa (pesää)  tai levähdyspaikkaa ei saa häiritä. Täten Kaavin kunnan kirkonkylän asemakaavan päivittämisessä 2022 olisi tullut huomioida liito-oravien mahdolliset pesäpuut (lisääntymisalueet) sekä papanapuut Kirkonkylän eteläosassa Peltoniemen Päivölän alueella. Lisääntymispuut ja papanapuut pitäisi kartoittaa uudestaan, sillä pesäpuita nyt voi olla useampia kuin 2017 tehdyssä kartoituksessa on havaittu ja ne voivat olla alueen eri kohdissa.

Siitä syystä Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri yhtyy Pirkko Tirkkosen ja Irma Pitkäsen muistutukseen AP- alue Päivölän tilan lounaiskulmassa. Mekin edellytämme, että Päivölän tilan lounaiskulmasta luoteiskulmaan ulottuvaa metsäkaistaletta ei saa  hakata eikä alueelle saa kaavoittaa eikö rakentaa taloja tai vapaa-ajan asuntoja, koska rakentaminen katkaisee liito-oravan kulkureitin Peltoniemen elinpiiristä pohjoiseen.

Kuopiossa ja Siilinjärvellä 31.10.2022