Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Soidensuojelu on meille numero 1.

Suo on suomalaisinta maisemaa. Se on myös aina alkuperäistä luontoa, kunhan se on säilyttänyt kykynsä ylläpitää kasvustoansa.

Suoluontoa on joutomaana vähätelty, suorastaan halveksittu. Pohjois-Pohjanmaan turvemaista onkin miljoona hehtaaria metsäojitettu. Viimeisin soiden syöjä on energiaturpeen kaivuu.

Tavoitteenamme on kaikkien jäljellä olevien luonnontilaisten, luonnontilaisen kaltaisten ja ennallistamiskelpoisten soiden suojelu kuivatukselta.

Suot eivät ole mitään joutomaita, vaan tärkeitä ekosysteemipalvelujen tuottajia. Ne ovat hiilen varastoja ja -nieluja, vesien virtausten säätelijöitä, perinteisten luonnonantimien ja voimakkaiden elämysten tuottajia sekä monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Suoluonto on juuri Suomessa rikkainta ja siksi Suomella on erityisvastuu sen suojelussa.

Pohjoispohjalainen suo on säilytettävä muuttohaukan valtakuntana

Turpeen energiakäyttö pitää moniongelmaisena lopettaa kokonaan. Eritoten luonnontilaiset suot tulee säilyttää hiilivarastoina ja -nieluina ilmaston sekä valuma-alueen, luontoarvojen ja virkistyskäytön suojelemiseksi. Vapo ja muut” turvetuottajat” on ajettava pois luonnontilaisilta soilta, niiltä aidoilta ja ainoilta turpeen tuottajilta.

Mielipiteitämme suoluonnon puolesta voi lukea Kannanotot-sivulta.

iin Olhavan Ulkusuolla suokehityssarjan suoretkellä

Toiminta

Olemme kansalaisjärjestö ja edistämme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää…

Lue lisää
Kiiminkijokea. Kuva: Merja Ylönen

Muu luonto ja ympäristö

Metsien ja vesistöjen suojelu sekä monenlainen ympäristöpolitiikkaan vaikuttaminen on osa toimintaamme. Lausunnot, mielipiteet ja valituksetkin…

Lue lisää

Luonnonhoito

Perinnebiotooppeja ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä hoidossa vuosittain Luonnonhoitotyö on pitkäjänteistä puuhaa.…

Lue lisää

Järjestötoiminta

Luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

Lue lisää
Metsäpolulla kulkijoita

Retkitarinoita

Luonnossa retkeillään ahkerasti - välillä luonnosta nauttien ja toisinaan tutkimassa vaikkapa turpeenottohankkeen uhkaamaa suota tai tuulivoimaloille…

Lue lisää