Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois
Pölyttäjäviikonloppu -tapahtumantavoitteena on innostaa kansalaisia pölyttäjien tarkkailuu ja suojeluun ja kartoittaa niityillä ja pihoilla elävää pölyttäjälajistoa.
Retkikohteena on Iijoen pohjoisrannan rantavalli maantiesillan länsipuolella. Oppaana toimii Ilmari Juutilainen. Sateen tai pölyttäjille liian kylmän ja pilvisen sään sattuessa tapahtuma perutaan, koska pölyttäjät eivät tällöin ole aktiivisia.
Pölyttäjiä tarkkaillaan osana Luonnonkukkien päivän viettoa. Sen teemalajina on tänä vuonna luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä, aikaisin keväällä runsaana kukkiva raita (Salix caprea), joka kuuluu puuvartisten pajujen laajaan sukuun. Raita voi kasvaa kookkaaksi ja elää 50-60 -vuotiaaksi, mutta puuaines on pehmeää. Se esiintyy yleisenä lähes koko maassa ja kasvaa tuoreissa keski- ja runsasravinteisissa metsissä, rannoilla, ohutturpeisissa korvissa, teitten ja viljelymaiden pientareilla sekä ojissa.

Raita on merkittävimpiä puitamme luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Varhaiskevään kukinta lienee elinehto kimalaisille ja mehiläisille, kun muut mesilähteet ovat vielä vähissä. Myös monet yöperhoset pölyttävät kukkia kylminäkin öinä. Raita on lisäksi tuulipölytteinen. Raitaan tulee usein jo nuorena lahovikoja, jolloin siinä alkavat viihtyä monet kovakuoriaiset ja lahottajasienet. Yleisiä lahottajasieniä raidalla ovat esimerkiksi arinakääpä, kuhmukääpä ja raidankääpä. Raidantuoksukääpä puolestaan on hyvin harvinainen, vain vanhoilla raidoilla kasvava. Vanhoissa raidoissa näkee usein hyönteisten käytäviä ja tikkoja koputtelemassa toukkia ravinnokseen. Kaikkiaan raidalla elää satoja hyönteislajeja, joukossa kookkaita jääriä, kuten myskijäärä ja kankuri. Hyönteisten lisäksi raidalla elää monia jäkälä- ja sammallajeja. Raidassa on yhdisteitä, joista merkittävin on salisyylihappo. Ennen vuotta 1859, jolloin salisyylihappoa opittiin valmistamaan synteettisesti, pajun kuori toimi päänsäryn lievittäjänä.