Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Soiden ympäröimän Sarviselänkankaan metsäkumpareelta löytyy viehättävä perinnebiotooppi ja luonnonäänimaisema. Kenties kurkien ja joutsenten huutelua kuuluu viereiseltä Sarvisuolta ja ehkä ukkosenjyrähdyksiä etäältä. Mitään melua tuottavia koneita ei ole talkoissa käytössä.

Noin hehtaarin laajuiselle niitylle kokoonnutaan viidennen kerran. Paikka on ollut 1950-luvulle asti asuttu, mutta sittemmin autioitunut ja alkanut peittyä kasvillisuuden alle.

Nykyisin niitty on osa Räkäsuon Natura-aluetta. Kuvion luonnehdinta Natura-luontotyyppinä onrunsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt” . Hoidosta on tehty sopimus Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden kanssa.

Tavoitteena on lisätä niityn lajirunsautta ja pitää yllä perinnemaisemaa. Hoidon ansiosta niitty vähitellen taas palaa pienruohovaltaiseksi, kun maaperän ravinteisuus vähenee ja varjostava korkea heinikko taantuu. Niityn hyönteislajistokin, päivä- ja pikkuperhoset, mesipistiäiset ja kovakuoriaiset runsastuvat samalla.

Sarviselänkankaan niitty sijaitsee Muhoksen ja Utajärven rajamailla Oulujoen pohjoispuolella. Leppiniemen tienhaarasta ajetaan 6-7 kilometriä ja käännytään joelta poispäin (Tahvolaa vastapäätä). Matkaa jatketaan tienhaaroissa oikealle kaartaen. Tie päättyy suojelualueen laidassa olevalle pysäköintialueelle. Heinijoki virtaa vieressä. Autolla ei pääse niityn viereen, vaan vähän matkaa pitää kävellä kantamusten kera.

Talkoiden järjestäjä huolehtii työkaluista ja eväistä. Ilmoita ennakkoon, jos sinulla on jokin erityisruokavalio.

ILMOITTAUDU niittotalkoisiin viimeistään paria päivää ennen eli torstaina 5.8.: pohjois-pohjanmaa@sll.fi tai 041 3191816. Autonjättöpaikalla suon reunassa ollaan klo 9 mennessä. Siitä lähdetään yhdessä niittyä kohti. Perille asti on vaikea neuvoa. Kerro myös, tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota sitä.

Kumisaappaat ovat järkevimmät jalkineet. Niitylle kuljetaan kivennäismaita pitkin, mutta paikoin on soista. Työ ei ole likaista. Pärjäät tavallisilla, säänmukaisilla ulkohommiin soveltuvilla vaatteilla. Työkäsineitä on järjestäjällä, jos omia ei ole.

Tervetuloa hoitamaan Sarviselänkankaan perinnemaisemaa!