Sijainti: Pääsivu / Kalatalousvelvoitteen avaaminen liikkeelle myös Iijoella

Kalatalousvelvoitteen avaaminen liikkeelle myös Iijoella

Kevätkokouksen julkilausuma 18.3.2017

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri kiirehtii kalatalousvelvoitteiden avaamista myös Iijoella

Kalatalousvelvoitteiden avaamiseen Iijoellakin on valmius. Hakemus on käsiteltävä yhtäaikaa PVO:n ja Metsähallituksen Raasakan vapaaehtoisen kalatiehakemuksen kanssa. Ilman velvoitteiden avaamista valtion kärkihankerahan syytäminen Raasakan kalatielle palvelee vain PVO:n imagon hoitoa. Yhtiön ja Metsähallituksen yhteinen "vapaaehtoinen" luvanhaku on kalakannan hoidolle häiriötekijä ja aitojen ja aikaa kestävien kehittämistoimien jarru.

Iijoen alaosa on voimakkaasti muutettu. Nykyinen tyydyttävä tila pitää nostaa hyväksi vuoteen 2021 mennessä. Se tarkoittaa vaellusesteiden poistamista. Väylä vaelluskaloille ja muille vesieliöille on ratkaisu, kunhan se on toimiva. Se tarkoittaa ennen kaikkea riittävää vesimäärää ohitusuomaan. Raasakan älykalatie on näennäisratkaisu lohelle ja ehkä meritaimenelle. Vettä kalatielle johdetaan korkeintaan pari kuutiota silloin, kun lohi ui tyrkylle. Tekninen kalatie ei mahdollista vaelluskalojen ja nahkiaisen liikkumista lisääntymis- ja syönnösalueiden välillä eikä siten tue kalojen elinkierron luonnonmukaistamista.

Mikä pahinta Raasakan voimalaitos- ja säännöstelypadon kalatiehanke on ennakkotapaus. Vapaaehtoisilla toimilla hiljennetään vesialueiden edustajat. Lupaa hakevat vain voimayhtiö ja Metsähallitus yhdessä, mutta vapaaehtoisjärjestelyihin ovat jo sitoutuneet Ii ja Taivalkoski. Pudasjärvi harkitsee ja Oulu ei ole vielä päättänyt. Iijoen kalastusalue on kuviosta ulkona. Kalastusalueet ovat muuttumassa vesialueittain jaetuiksi kalatalousalueiksi. Siirtymäaikana ei ole syytä tehdä pitkäkestoisia sopimuksia, kuten sitoutua vapaaehtoisuuteen vaellusesteiden poistossa.

Kunnissa ja kaupungeissa kannattaa myös hoksata, että haitankärsijät siirtyvät järjestelyssä nurinkurisesti maksajiksi. Kärkihankkeen lasku niille kullekin on 150 000 euroa, mutta se on vain alkusysäys. Miten hoidetaan yleisen edun valvonta, kun kädet sidotaan konsensuksella? Kontrolli toimenpiteistä säilyy voimayhtiöllä.

Kalatalousvelvoitteiden avaaminen on järkevä ja oikeudenmukainen menettely. Nykyinen istutuksiin perustuva käytäntö on todettu toimimattomaksi. Kalatalousvelvoite voi olla kalatie, kalataloudellinen kunnostustoimenpide, istutus tai muu kalataloudellinen hoitotoimenpide tai niiden yhdistelmä. Velvoitteet kuuluvat vesilain mukaan vain hankkeesta vastaavalle, joka vahingot kalakannoille ja kalastukselle on aiheuttanut. Korjaustoimet vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ratkaistaan lain mukaisessa prosessissa.

Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on laittanut Kemijoen velvoitteiden avaamisen vireille. Sama on tehtävä kiireellisesti Iijoellakin. Asiapaperit ovat valmiina.

Alasvaellustutkimus on kannatettava käyttökohde kärkirahoille. Sillä tuetaan kalakantojen pitkäjänteistä kehittämistyötä. Muita erinomaisia kohteita ovat pienet vesivoimalat. Niiden purkamisella saadaan välittömiä parannuksia vesieliöiden elinympäristöön.

Iijoella on ekologisinta kunnostaa kahden alimman voimalaitoksen Raasakan ja Maalismaan vanha uoma ja varmistaa niihin 20 kuution ympäristövirtaama. Sijoituksella saataisiin neljäsosa joen potentiaalisesta vaelluskalatuotosta, kuten LUKEn tutkimus vuodelta 2016 osoittaa.

ppmaa-logo-400.jpg


Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin motto

Toimimme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon suojelun ja monimuotoisuuden sekä kestävän elämäntavan ja ympäristön terveyden edistämiseksi.

 

etusivukuva.jpg