Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 21.3.2023 klo 18 alkaen ammattiopisto Livian auditoriossa (Kalakouluntie 72, Kirjala). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet.

Kokouksen jälkeen klo 19 alkaen kuullaan asiantuntija Ville Vaskon esitelmä lepakoista. Ville Vasko on tutkinut Turun yliopistolla mm. lepakoiden ekologiaa, talvehtimista ja muuttoreittejä sekä vastannut Luonnontieteellisellä keskusmuseolla kansallisesta lepakkoseurannasta. Esitelmässään hän esittelee Suomen lepakkolajiston ja kertoo, mitä uutta ja jännittävää lepakoistamme on aivan viime vuosina opittu.

Tilaisuus on kaikille avoin ja ennen esitelmää on kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

________________________________________________________________________________________________

Föreningens vårmöte ordnas 21.3.2023 kl.18 i yrkesinstitut Livias auditorium (Fiskeriskolvägen 72, Kirjala). Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla föreningens medlemmar är välkomna.

Efter mötet kl.19 får vi höra sakkunnige Ville Vaskos föredrag om fladdermöss. Tillställningen är öppen för alla. Kaffeservering hålls före föredraget. Välkommen med! Närmare info publiceras på den här sidan i början av mars.