Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Talkoot 2021

Yhdistys järjestää luonnonhoitotalkoita seuraavasti:

Sandviken (Seivistentie 379) klo 14 alkaen:
13.4. (vieraslajien torjunta) – tapahtuma peruttu koronan vuoksi
12.7. (haravointi)
8.9. (heinien poltto)

Lenholmenin luonnonsuojelualue klo 17 alkaen:

20.7. (ruovikon niitto)

 

Kaikki käsiparit ovat tervetulleita mukaan auttamaan! Yhdistys tarjoaa opastuksen, välineet ja pientä evästä talkoilijoille. Tarvittaessa talkookohteisiin järjestyy kyyti Paraisten keskustasta (ota yhteyttä: parainen@sll.fi). Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon ajankohtaisen pandemiatilanteen. Talkoiden ja muiden tapahtumien aikana huolehditaan turvavälien ja riittävän käsihygienian toteutumisesta.

 

Talko 2021

Föreningen ordnar följande naturvårdstalko:

 

Sandviken (Seivisvägen 379) fr.o.m. kl. 14:
13.4. (bekämpning av invasiva arter) – inställt!
12.7. (krattning)
8.9. (höbränning)

Lenholmens naturskyddsområde fr.o.m. kl. 17:

20.7. (slåtter av vass)

Alla är välkomna med! Föreningen bjuder på guidning och tilltugg till alla deltagare. Utrustning finns också från föreningens sida. Vid behov ordnas skjuts från Pargas centrum (ta kontakt: parainen@sll.fi). Föreningen beaktar det rådande pandemiläget i sin verksamhet. Under talkon och andra evenemang håller vi säkerhetsavstånd och sköter handhygien.