85 tulosta haulle “vieraslajit”

Jättiputkien kimppuun koivutisleellä (VieKas LIFE)

Suomen luonnossa ja asuinalueilla leviää haitallisia vieraslajeja,  joiden torjuntaan tarvitaan tehokkaita ja luontoystävällisiä keinoja. Tietyistä puulajeista hidaspyrolyysitekniikan avulla tuotettujen nesteiden on todettu toimivan tehokkaasti leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa. Niistä toivotaankin tehokasta, nopeasti biohajoavaa ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa synteettisille kasvintorjunta-aineille – nyt myös haitallisten vieraskasvien torjuntaan. Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmän tuore tutkimus osoittaa, että koivutisle

https://www.sll.fi/2020/09/22/jattiputkien-kimppuun-koivutisleella-viekas-life/

Vieraslajitorjunnan parhaat käytänteet -etäseminaari 18.8.2020 (VieKas LIFE ja Rannikko LIFE)

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima Viekas LIFE -hanke ja Metsähallituksen luontopalveluiden koordinoima Rannikko LIFE -hanke järjestivät 18.8.2020 yhteistyössä käytännönläheisen etäseminaarin vieraskasvilajien torjunnasta.Suomeksi ja englanniksi järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin erilaisia torjuntakeinoja sekä esiteltiin Suomessa ja Virossa tehtyä vieraskasvilajitorjuntaa keskittyen erityisesti jättiputken, jättipalsamin ja kurtturuusun hallintaan.Seminaarissa kuultiin

https://www.sll.fi/2020/09/01/vieraslajitorjunnan-parhaat-kaytanteet-etaseminaari-18-8-2020-viekas-life-ja-rannikko-life/

Kommentteja biodiversiteettiohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin

Suomen luonnon hyväksi tehty toimintaohjelma toteutui paremmin kuin sen tavoite, koska luonnon köyhtyminen jatkui. Ensi vuonna tehtävässä uudessa ohjelmassa toimia tulee tehostaa. Siinä koko työn ajan jatkuva vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta voi olla suureksi avuksi.

https://www.sll.fi/2020/04/05/kommentteja-biodiversiteettiohjelman-toimenpiteiden-vaikuttavuuden-arviointiin/