85 tulosta haulle “vieraslajit”

Suomen luonnonsuojeluliiton viimeinen jättiputkien torjuntakesä käynnistyy Varsinais-Suomessa

Suomen luonnonsuojeluliiton maastotyöntekijät ovat torjuneet haitallista vieraskasvilajia jättiputkea 12 varsinaissuomalaisen kunnan alueella vuodesta 2019 lähtien. Jättiputkitiimi jatkaa torjuntaa ja maanomistajien neuvontaa vielä tulevan kesän ajan, jonka jälkeen kuntien ja yksityisten maanomistajien toivotaan jatkavan jättiputken torjuntatyötä pysyvän torjuntatuloksen saavuttamiseksi.

https://www.sll.fi/2023/05/09/suomen-luonnonsuojeluliiton-viimeinen-jattiputkien-torjuntakesa-kaynnistyy-varsinais-suomessa/

VieKas LIFE -hankkeen ja Suomen ympäristökeskuksen vastine HS:n 13.6.2019 mielipidekirjoitukseen

Lähetetty Helsingin Sanomien mielipidekirjoitustoimitukseen pe 13.6.2019 (julkaisematta vielä 14.6.) Kurtturuusun ja lupiinin kitkeminen palvelee luonnon monimuotoisuutta Tapio Yli-Kovero toi eilisessä (13.6.2019) mielipiteessään esille huolensa luonnon monimuotoisuudesta ja pölyttäjähyönteisten ahdingosta. Yli-Koveron väitteet Suomessa haitallisiksi vieraskasvilajeiksi luokitelluista kurtturuusuista ja komealupiinista ovat kuitenkin virheellisiä. Lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuus on tällä hetkellä uhattuna usealla

https://www.sll.fi/2019/06/14/viekas-life-hankkeen-ja-suomen-ymparistokeskuksen-vastine-hsn-13-6-2019-mielipidekirjoitukseen/

Luonnonsuojeluliiton suurhanke perehdytti suomalaisia vieraslajeihin

Suomen luonnonsuojeluliiton yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttama VieKas LIFE -hanke teki haitalliset vieraskasvit tutuiksi niin kunnille kuin yksityisille maanomistajillekin. Viiden vuoden aikana aktivoitiin tuhansia sidosryhmäläisiä viestinnän, ympäristökasvatuksen ja neuvonnan avulla sekä tehtiin käytännön kokeiluja, kehitystyötä ja vieraskasvien torjuntaa sadoilla kohteilla eri puolilla Suomea.

https://www.sll.fi/2023/11/08/luonnonsuojeluliiton-suurhanke-perehdytti-suomalaisia-vieraslajeihin/

Luonnonsuojeluliiton vieraslajikurssi auttaa viheralan ammattilaisia tukkimaan vieraslajien leviämisväyliä

Kurssin tavoitteena on edistää luonnonsuojelua puuttumalla haitallisten vieraslajien leviämiseen ja samalla vähentää vieraslajien aiheuttamaa luontokatoa Suomessa ja Pohjoismaissa. Kurssi vähentää luontokatoa perehdyttämällä vieraslajien leviämisväylillä työskentelevät tulevat ja nykyiset ammattilaiset vieraslajeihin ja niiden leviämistapoihin, vieraslajien aiheuttamiin haittoihin sekä niiden torjuntaan. Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -vieraslajihankkeen osana toteutettu vieraslajikurssin

https://www.sll.fi/2023/09/27/luonnonsuojeluliiton-vieraslajikurssi-auttaa-viheralan-ammattilaisia-tukkimaan-vieraslajien-leviamisvaylia/

Kestävään valkohäntäkaurispolitiikkaan

Valkohäntäkauriin hoidon kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehiksi Lauri Kontron ja Esa Härmälän. He kävivät keskustelemassa Luonnonsuojeluliitossa. Tässä muistiomme selvitysmiehille heidän kysymystensä vaihtoehdoista, ottaen huomioon heidän tehtävänsä mahdollisen rajat. Korostimme kaurisryhmän yhteistä kannanhoitosuunnitelmaa ja ilveksen metsästyksen vähentämistä.

https://www.sll.fi/2022/12/23/kestavaan-valkohantakaurispolitiikkaan/

Luonnonsuojeluliiton vieraslajityöllä ehkäistiin jälleen luontokatoa ympäri Suomea

Suomen luonnonsuojeluliiton työntekijät ja vapaaehtoiset torjuivat jo neljättä kesää haitallisia vieraskasveja jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia. Torjuntaa ja seurantaa tehtiin kuuden maakunnan alueella yhteensä 330 kohteella. Torjuntaa jatketaan vielä vuonna 2023 – tämän jälkeen vastuu torjunnasta siirtyy yksityisille maanomistajille ja kunnille.

https://www.sll.fi/2022/10/04/luonnonsuojeluliiton-vieraslajityolla-ehkaistiin-jalleen-luontokatoa-ympari-suomea/

Luonnonsuojeluliiton vieraslajityö löi ennätyksiä kesällä 2021 – torjuntaa tehtiin lähes 50 hehtaarilla

Suomen luonnonsuojeluliitto torjui kesällä haitallisia vieraskasvilajeja – jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia – ennätysmäärän, yhteensä lähes 50 hehtaaria kuuden maakunnan alueella. Lisäksi vapaaehtoisten vieraslajikoulutukset, eri tahojen kanssa tehty yhteistyö sekä viestintäkampanjat edistivät vieraslajitoiminnan laajenemista Suomessa.

https://www.sll.fi/2021/10/20/luonnonsuojeluliiton-vieraslajityo-loi-ennatyksia-kesalla-2021-torjuntaa-tehtiin-lahes-50-hehtaarilla/

Mikä iNaturalist ja miten sitä voi hyödyntää vieraslajityössä?

iNaturalist on luontohavaintojen ilmoitussovellus, joka kokoaa maailman luontoharrastajat yhdeksi yhteisöksi. Sovellus madaltaa entisestään kynnystä ilmoittaa havaintoja myös luontoon karanneista vieraslajeista, mikä tekee siitä tärkeän työkalun haitallisten vieraslajien leviämisen pysäyttämisessä.

https://www.sll.fi/2021/04/29/mika-inaturalist-ja-miten-sita-voi-hyodyntaa-vieraslajityossa/

VieKas LIFE matkaraportti Slovenia 23.–28.9.2019: vieraslajitutkijoiden konferenssin tuliaiset Suomeen

VieKas LIFE vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä osallistui 23.–28.9.2019 Ljubljanassa, Sloveniassa järjestettyihin kahteen kansainväliseen vieraslajikonferenssiin. Matkan tarkoitus oli tutustua ja osallistua kansainväliseen keskusteluun haitallisista vieraslajeista ja oppia uutta saman tavoitteen äärellä työskenteleviltä tutkijoilta ja asiantuntijoilta. Kansainvälinen tietojen vaihto ja yhteistyö on myös osa VieKas LIFE -hanketta.

https://www.sll.fi/2019/10/02/viekas-life-matkaraportti-slovenia-23-28-9-2019-vieraslajitutkijoiden-konferenssin-suomen-tuliaiset/