Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen syyskokous järjestetään keskiviikkona 23.11.2022 Kestävän kehityksen keskuksella Välivainiolla.

Ennen kokousta kuulemme Metsähallituksen Luontopalveluissa työskentelevän suojelubiologi Ari Rajasärkän esityksen otsikolla Sanginjoen suojelun historiaa ja linnustoa.

Itse syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
3) valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavan vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle
4) määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
5) valitaan 1−2 toiminnantarkastajaa ja 1−2 varatoiminnantarkastajaa
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
7) vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle
8) päätetään lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan ja tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
9) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Paikalla on suolaista tarjottavaa sekä kahvia ja teetä.

Tervetuloa!