Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois
🌲 METSÄMARSSI la 24.9.2022 🌲
Tule mukaan vuoden suurimpaan ympäristömielenosoitukseen metsäluonnon ja hiilinielujen puolesta!
Marssi lähtee liikkeelle klo 14 torinrannasta Toripolliisin luota – kokoonnumme Toripolliisilla 13.45 alkaen. Marsimme Rotuaarin aukiolle, missä ainakin puheita ja musiikkia: ohjelma lavalla kestää noin tunnin verran ja tarkentuu myöhemmin!
*****
Sanna Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan ottanut tavoitteekseen vahvistaa Suomen hiilinieluja ja -varastoja sekä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen Suomessa. Lupauksista huolimatta metsiemme hiilinielut ovat romahtaneet, eikä edes valtion omia viimeisiä luonnonmetsiä ole saatu suojelun piiriin.
Kuluneen kesän alussa selvisi, että Suomen maankäyttösektori on ensimmäistä kertaa hiilinielun sijaan päästölähde. Tämä on seurausta mm. viime vuoden kovista hakkuista ja puuston kasvun hidastumisesta. Nielujen romahdus on merkittävä uhka Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi metsien voimakas käyttö heikentää lukuisten metsälajien elinympäristöä ja kiihdyttää luontokatoa.
Nyt on aika toimia asetettujen tavoitteiden eteen. Hallitus voi vielä pysäyttää hiilinielujen huolestuttavan kehityksen toteuttamalla nielujen pelastusohjelman, jossa määritellään tarvittavat nopeat keinot nielujen parantamiseksi. Suojelemalla monimuotoisuudelle korvaamattomat metsät Suomi voi vielä estää näiden ainutlaatuisten elinympäristöjen katoamisen ja hillitä luontomme köyhtymistä.
Jotta suuntamme kääntyisi kohti kestävää tulevaisuutta, tulee meidän vaatia sitä yhdessä. Liity mukaan Metsämarssille lauantaina 24.9.2022 osoittamaan Suomen hallitukselle, että nyt on aika kuunnella asiantuntijoita, lunastaa lupaukset ja asettaa rajat ilmasto- ja luontotavoitteet vesittäville hakkuille!
*****
📣 VAADIMME, että Suomen hallitus…
► suojelee välittömästi kaikki valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ja vanhat metsät.
► käynnistää toimet, joilla suojellaan 30 prosenttia Suomen metsistä.
► ottaa käyttöön metsäkatomaksun sekä muita vaikuttavia keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.
► vähentää merkittävästi talousmetsien hakkuita valtion mailla.
► turvaa rahoituksen luonnontilaisten ja vanhojen metsien vapaaehtoiselle suojelemiselle yksityismailla.
*****
👋 Tule mukaan tekemään Metsämarssia – kaikkia taitoja ja käsiä tarvitaan! Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tällä lomakkeella: https://bit.ly/3AuFxf2
✨ Löydät Metsämarssin myös Instagramista: @metsamarssi2022
*****
Oulun Metsämarssin 2022 järjestävät:
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri
Luonto-Liiton Pohjois-Suomen Piiri
Elokapina Oulu
/////////// 🇬🇧 ///////////////
🌲 FOREST MARCH 24/9/2022🌲
Join Finland’s largest environmental demonstration of the year to defend our forests and carbon sinks!
*****
In its government programme, Sanna Marin’s government has set the goal of reinforcing Finland’s carbon sinks and storages as well as halting biodiversity loss in Finland. Despite these promises, the carbon sinks of our forests have collapsed and not even the last of the state’s own natural forests have been brought under protection.
Early this summer, it was reported how Finland’s land use sector for the first time has become a source of emissions rather than a carbon sink. This is the result of last year’s heavy logging and the slowdown in tree growth, among other reasons. The collapse of carbon sinks is a major threat to Finland’s climate goals. In addition, intensive forest use is undermining the habitat of numerous species and accelerating biodiversity loss.
Now is the time to act to meet the national targets. The government can still halt the worrying trend by implementing a rescue plan, which sets out rapid measures needed to heal the carbon sinks. By protecting forests that are irreplaceable for biodiversity, Finland can still prevent the loss of these unique habitats and curb the depletion of our natural environment.
Join the Forest March on Sat 24.9.2022 to show the Finnish government that it is time to listen to the experts, keep their promises, and set limits to logging!
*****
📣 WE DEMAND that the Finnish government…
► immediately protects all unprotected natural forests and old-growth forests on state land.
► takes action to protect 30% of Finland’s forests.
► introduces a forest carbon tax and other effective measures to safeguard and increase carbon sinks in the land use sector.
► significantly reduces logging of commercial forests on state land.
► secures funding for the voluntary protection of natural and old-growth forests on private land.
*****
👋 Join the team behind the Forest march – all skills and hands are needed! Sign up as a volunteer using this form (will be translated to English): https://bit.ly/3AuFxf2
✨ You can also find Forest March on Instagram: @metsamarssi2022
*****
The Oulu Forest March 2022 is organised by:
The Oulu branch of the Finnish Association for Nature
Conservation
The Northern Ostrobothnia branch of the Finnish Association for Nature Conservation
The Northern branch of the Finnish Nature League
Elokapina Oulu/ XR Finland Oulu