Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Raalassa sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoalue -hankkeen YVA-selostus lausun­to­vai­hees­sa

Maanmittauslaitos, ortokuva 6/2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Louhintahiekka Oy:n Nurmijärven Raalassa sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Arviointiselostus liitteineen löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA) sekä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Uusimaa).

Tuusulalaisen Louhintahiekka Oy:n tarkoituksena on käyttää Hämeentien ja Hynnänkorventien väliin jäävää noin 44 hehtaarin aluetta muun muassa kiviaineksen ottoon sekä pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen.

YVA-selostusta ja hankkeen vaikutuksia esitellään yleisötilaisuudessa 17.12.2020 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi webinaarina osoitteessa www.vahanen.com/louhintahiekka-yva.

Selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 1.2.2021. Viitteeksi UUDELY/4370/20019.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat hankkeen YVA-ohjelmasta 22.10.2019 yhteisen lausunnon.

Hanketta koskevia artikkeleita oli Nurmijärven Uutisissa 2.10.2019 ja 13.10.2019 ” Asukkaat vastustavat Raalan louhintahanketta – Eläminen loppuu siihen”. Nurmijärven Uutisten artikkeli koskien Nurmijärven kunnan lausuntoa hankkeen YVA-ohjelmasta oli lehdessä 31.10.2019.