Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Murskaamo suunnitteilla Nurmijärven ja Espoon rajalle

Circulation Oy on suunnittelemassa Nurmijärven Klaukkalaan, Nurmijärven ja Espoon rajalle jätebetonin, tiilen ja asfaltin murskaamoa sekä jätebetonin loppusijoituspaikkaa 1 000 000 m3 määrälle. Samalla on aikomus räjäyttää ja murskata kalliota 500 000 m3. Oheistuotantona on mm. kantojen, rakennus- ja pakkausjätteen sekä hevosenlannan murskausta ja kierrätystä. Hankealueen koko on 18 ha.

Hankkeella tulisi olemaan välittömät vaikutukset alueen asumisen laatuun, asuntojen sekä tonttien arvoon. Haittatekijöitä tulisivat olemaan, kiinteistöjen arvonlaskun lisäksi melu ja pöly sekä Lepsämänjokeen valuvat hulevedet. Hankealueen saasteet tulisivat kulkeutumaan tuulen mukana lähiympäristön asutukseen. Raskas liikenne tulisi kasvamaan dramaattisesti. Lämmityskauden aikana rekkaliikennettä tulisi olemaan ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Katso liite.

Circulation Oy on toimittanut hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Hankkeen toteuttamisen ympäristövaikutuksia on arviointiselostuksessa tarkasteltu viiden erilaisen toteuttamisvaihtoehdon osalta. YVA-selostus on nähtävillä 5.8. – 4.10.2019 mm. Nurmijärven kunnanviraston kirjaamossa ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa. YVA-selostus sekä muuta hanketta koskevaa tietoa on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA .

YVA-selostuksen esittelytilaisuus on torstaina 29.8.2019 klo 18.00 – 20.00 Harjulan koulun ruokasalissa, Viljelystie 30, 01840 Klaukkala. YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 4.10.2019. (käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5 krs Itä-Pasila Helsinki, postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36, 00521 Helsinki, sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Viitteeksi tulee laittaa UUDELY/6518/2016.

Lue tästä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto 6.7.2017 Uudenmaan ELY-keskukselle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hankeesta on kirjoittanut myös Nurmijärven Uutiset 12.8.2019 ja 8.1.2019.