Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Vieraslajit kuriin

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys järjestää yhdessä Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Nilsiän museolla vieraslajien hävitystalkoot ke 1.7 alkaen klo 9. Museon ympäristössä tavataan ainakin lupiinia ja jättipalsamia, joiden hävittäminen on juuri nyt ajankohtaista ennen kasvien siementen kypsymistä. Lupiini kukkii jo täyttä päätä ja jättipalsamin versot ovat kasvaneet riittävän suuriksi kitkemisen kannalta. Tule mukaan talkoisiin. Ota mukaasi työhanskat. Luvassa talkookahvit työn päätyttyä.

VieKas – eli VierasKasvi -Life on Suomen suurin haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan keskittyvä Suomen luonnonsuojeluliiton vetämä LIFE-hanke. Tämä tarkoittaa, että SLL johtaa hanketta ja on päävastuussa hankkeen toteutuksesta. Hanke on 5,5-vuotinen (2018-2023) ja rahoituksesta 60 % tulee EU:n Life- rahastosta.

VieKas-Life-hankkeessa kartoitetaan ja torjutaan haitallisia vieraskasveja kuten jättipalsamia,  jättiputkia  ja lupiinia. Kaikki kolme kasvilajia kuuluvat EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon. Maanomistaja on velvollinen hävittämään vieraslajit mailtaan.

Vieraslajien torjunnan lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena on kansalaisten innostaminen ja kouluttaminen vieraslajien torjuntatyöhön eri puolilla Suomea niin, että hankkeen loppumisen jälkeen Suomessa olisi vakiintunut kansalaistoimijoiden joukko vieraslajien torjunnassa.