Sijainti: Pääsivu / Mitä sinä voit tehdä / Vaikuta lähiympäristöösi / Kännykkämastohankkeet

Kännykkämastohankkeet

Kännykkämastohankkeet

Kuva: kännykkämasto / flickr

Teleliikennemastoihin ei ole ollut kokonaisvaltaista strategista suunnittelua valtakunnan, maakunnan eikä edes kunnan tasolla. Nyt mastoista päätetään yksi kerrallaan rakennus- ja toimenpideluvilla. Mastoista ei yleensä kuulla ympäristöjärjestöjä eivätkä ne voi välttämättä hakea päätöksiin muutosta.

 

Mitä tehdä?

Tilanteen selvittäminen

 • Kun kuulet hankkeesta, soita kunnantoimistoon ja kysy kuka käsittelee asiaa
 • Pyydä häneltä hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat: ne ovat julkisia asiakirjoja, jotka sinulla on oikeus saada. Ellet saa, pyydä kirjallisesti. (Ellet saa sittenkään, ota yhteyttä Luonnonsuojeluliiton keskustoimiston Tapani Veistolaan.)
 • Maston paikan saaminen kartalle on tärkeää asian hahmottamisen kannalta. Usein hankkeen sijoittumiskartta on kuitenkin niin pieni, että siitä ei ilmene koko maisemavaikutuksen aluetta. Silloin kannattaa tehdä alueesta oma kartta esimerkiksi sijoittamalla koordinaatit vaikkapa kansalaisen karttapaikaan.

 

Päätöksentekoprosessin tiekartta

 • Kysy käsittelijältä kuka päättää: meneekö lupa lautakuntaan vai onko päätös delegoitu jollekin virkamiehelle?
 • Onko lupahakemus jo jätetty vai onko asia jo etukäteen vireillä?
 • Onko kyseessä rakennuslupa, toimenpidelupa vai muu lupa?
 • Mikä on kohteen kaavatilanne: onko se "valkoista aluetta", jolla ei ole kaavassa mitään erityistä maankäyttöä, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta vai asemakaavan aluetta? (vaikuttaa luvan käsittelyyn)
 • Mikä on päätöksenteon aikataulu?
 • Onko kuulutuksia?
 • Kuullaanko jotakuta ja milloin?
 • Ketkä ovat asianosaisia?
 • Saako yhdistys antaa muistutuksen tai lausunnon?
 • Ketkä ovat naapureita, miten he suhtautuvat asiaan? Jos et saa tietoa muuten, ota yhteyttä keskustoimiston metsävastaava Harri Hölttään harri.holtta(at)sll.fi Hänellä on käytössään liiton maksullinen ns. ammattilaisen karttapaikka -palvelu, josta maanomistus selviää.

 

Vaikuttaminen päätöksentekoon

 • Joka tapauksessa valmistelijaa kannattaa lobata
 • Jos asian päättää lautakunta, yhteys päättäjiin on tärkeää
 • Lausuahan voi vaikka ei ole pyydettykään, koska viranomaiselle voi aina kirjoittaa (eri asia otetaanko huomioon)
 • Kunta voi pyytää lausunnon hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti järjestöiltäkin esimerkiksi parantaakseen valmistelunsa laatua (luontotiedot jne.)
 • Lopuksi pyydä ote päätöksestä, siinä on valitusosoitus, ja siitä näkee ketkä ovat asianosaisia eli valitusoikeutettuja

 

Tiedotus

 • Joskus suora yhteydenotto mastoa tekevään operaattoriin riittää ratkaisemaan asian!
 • Paikallislehti on usein tärkeä: julkisuus on usein näissä parempi kuin hallinnollinen prosessi

 

Ympäristöongelmia

Monet haitat ovat samoja kännykkämastoille ja muille teleliikennemastoille.

Maisemahaitta

 • Havainnekuvien tekeminen on hyödyllistä jos sellaisia osaa tehdä
 • Kannattaa välttää ylimääräistä liioittelua: visualisointi on vaikeaa, koska silmä ja kamera näkevät asian eri tavalla.
 • Vilkkuuko tolpan päässä valo tai ei?
 • Minkä värinen tolppa olisi
 • Mastolle tarvitaan aina myös tie!

Melu

Usein asentajat eivät jaksa tulpata kaikkia putkia ja masto vinkuu.

Lintujen törmäykset

Tämä huomioitava erityisesti saaristossa.

Terveyshaitat

Syöpään vetoamalla ei pärjää ainakaan oikeudessa, joten sitä ei kannata tehdä!

Säädökset

Keskeisin rakennuslainsäädännön normi on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64 §:

Jos rakennuslupaa tai toimenpidelupaa haetaan maston rakentamiseen, lupahakemukseen on liitettävä:

1) selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin;

2) selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista; sekä

3) selvitys siitä, onko maston tarkoitusta palvelevia yleiseen televerkkoon jo kuuluvan maston vapaita antennipaikkoja käytettävissä.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee soveltuvin osin lupahakemusta tuulivoimalan rakentamiseen.

Kehitystarpeita

Parasta olisi, jos telemastojen suunnitelmat tehtäisiin kokonaisvaltaisesti kaavoilla, joista tehtäisiin ympäristövaikutusten arviointi. Näin koko alueen mastot voitaisiin suunnitella vaihtoehtoineen.

Kansalaisilla ja järjestöillä tulisi olla hankkeisiin osallistumis- ja muutoksenhakuoikeus.

 

Esimerkkitapauksia


Kirkkonummen Långvik 1999

KHO:n avulla saatiin maston lupa nurin:

 

Lue lisää

Tärkein lähde on YM:n vuonna 2003 julkaisema opas Mastot maisemassa.

Neuvoja

Keskustoimistolla mastoasioita hoitaa erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(at)sll.fi