Vienan reitti

Vienan reitti on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

VienanReitinUudempiMerkkipilkka_9734net.jpg
Kuva: Jouni Laaksonen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kainuu
  • Kunta: Suomussalmi
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, jokiluonto, pienvedet, polkuverkosto
  • Koko: 50–200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on Suomussalmen Yli-Vuokissa sijaitseva polku, jota ennallistettu. Vienan reitti oli aikoinaan valtaväylä Suomen puolelta Karjalaan. Muun muassa Lönnrot matkasi tätä reittiä pitkin runonkeruuseen Karjalan puolelle.


Merkitys ihmisille

Merkitys on hyvin moninainen. Paikalliset käyttävät aluetta retkeilyyn ja alueelle on suunniteltu laajempaakin matkailun kehittämistä. Alueella on Metsähallituksen omistama virkistyskalastusalue. Kulttuuri- ja museoväki on mukana vienanreitin suojelutyössä.


Erityiset luontoarvot

Alueen erityiset luontoarvot koostuvat seuraavista: maisemat, jokivarsiniityt, korkeat harjualueet, vanhat metsät ja luonnontilaiset suot.

 

VienanReittiVasemmalle_ItarajanRetkeilyreittiSuoraan_4773net.jpg
Kuva: Jouni Laaksonen

Mahdolliset uhkatekijät

  • Tie- tai väylähankkeet
  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita

 

Lisätietoja: