Velakallion lampi

Kohdetta Velakallion lampi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Jyväskylä
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, kalliot, jyrkänne
  • Koko: 1–10 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pieni Muuratsalon sisällä oleva lampi, jonka toisella laidalla ovat hulppeat jyrkänteet ja toisessa päässä sijaitsee hieno vanha kuusimetsä, jossa on paljon sieniä , kuten suppilovahveroita ja lampaankääpiä. Lammen pohjassa makaa vanha vene. Vesi on kirkasta, sillä lampi sijaitsee korkealla, eikä siihen laske ihmsen tuottamia maatalous- tai ojitusvesiä.


Merkitys ihmisille

Alueella liikkuu paljon väkeä marjastamassa ja retkeilemässä sekä koiria ulkoiluttamassa ympäri vuoden. Alue on tärkeä lähivirkistysalue Muuratsalon uudelle omakotiasutukselle. 


Erityiset luontoarvot

Ei tarkkaa tietoa.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Roskaantuminen
  • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja: